Huurprijzen vrije sector blijven stijgen bij dalend aanbod

De Hypotheker ziet voorboden van afkoeling woningmarkt

In het tweede kwartaal van 2023 werden in de vijf grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven 27 procent minder huurwoningen aangeboden dan een jaar geleden, meldt woningplatform Pararius. De gemiddelde prijs per vierkante meter steeg in deze steden met 5 procent tot bijna 8 procent. Sinds de invoering van de WOZ-cap in mei 2022 daalt het aantal huurwoningen dat wordt aangeboden in de vijf grote steden drastisch in vergelijking met het aanbod in heel Nederland.

De vijf grootste steden in Nederland waren in het tweede kwartaal verantwoordelijk voor 39 procent van het totale huuraanbod dat werd aangeboden op Pararius. In het tweede kwartaal van 2022 bestond 46 procent van het aanbod nog uit aanbod in de deze steden, in 2021 was dit zelfs 55 procent.

In Amsterdam (€26,55 per vierkante meter) betaalden nieuwe huurders 7,6 procent meer voor een vrijgekomen huurwoning in de vrije sector. In Rotterdam (€ 18,64 per vierkante meter) en Den Haag (€ 18,57 per vierkante meter) steeg de gemiddelde prijs per vierkante meter met 7,3 procent. In Utrecht (€ 21,08 per vierkante meter) en Eindhoven (€ 18,24 per vierkante meter)) ging de prijs per vierkante meter) met iets meer dan vijf procent omhoog ten opzichte van een jaar geleden: nieuwe huurders betaalden respectievelijk 5,1 en 5,8 procent meer.

In het tweede kwartaal van 2023 werd er verreweg het meest gereageerd op kleine woningen via Pararius. Het afgelopen kwartaal kwamen er gemiddeld 42 reacties binnen op een nieuw aangeboden woning van minder dan 75 m2, terwijl er in hetzelfde kwartaal van 2021 slechts negen reacties binnenkwamen op een dergelijke woning. Naarmate een woning groter is – en hierdoor veelal ook in een hogere prijsklasse valt – daalt het gemiddeld aantal reacties. Voor elk oppervlaktesegment geldt dat over de afgelopen drie jaar de vraag vanuit de markt significant is toegenomen, zo meldt het woningplatform

Dat het aantal woningen dat te huur wordt aangeboden afneemt is volgens Pararius geen verrassing. Het woningplatform is van mening dat dit een direct gevolg is van de opeenstapeling van maatregelen die het kabinet heeft genomen en nog wil nemen om de woningmarkt te verbeteren. In de ogen van Pararius is de daling van het aantal beschikbare huurwoningen ingezet rond de invoering van de WOZ-cap in het woningwaarderingsstelsel, waardoor veel woningen van de vrije sector terugvielen naar de sociale sector. Huurwoningen die vrijkwamen van huurders werden daardoor veelal niet opnieuw verhuurd, maar verkocht. Huurders die niet terecht kunnen op de sociale huurmarkt en niet willen of kunnen kopen, worden hierdoor benadeeld., concludeert het woningplatform.

Landelijk gezien is de gemiddelde prijs per vierkante meter) van huurwoningen in de vrije sector met 0,4 procent toegenomen ten opzichte van vorig jaar, stelt Pararius verder. Zo betaalden nieuwe huurders betaalden gemiddeld € 17,10 per vierkante meter per maand. Vergeleken met een jaar eerder is het beschikbare vrije sector huurwoningen voor nieuwe huurders gedaald met 12,8 procent. Landelijk lijkt het zo dat de huurprijzen minder hard stijgen. Dit wordt echter veroorzaakt door de sterke afname van het duurdere aanbod in de vijf grote steden als onderdeel van het totaal, waardoor het goedkopere aanbod buiten deze steden zwaarder weegt op het gemiddelde dan in de perioden ervoor, aldus het woningplatform.

Bron Pararius

GEEN REACTIES