Slachtoffers schietpartij vissen weer achter het net.

In onze publicatie van 16 januari 2018 (klik hier) reageerden wij op het bericht dat het  Verbond van Verzekeraars een oplossing zoekt voor de verzekerbaarheid van het risico van Wettelijke Aansprakelijkheid als een ongeval wordt veroorzaakt door een zelfrijdend motorvoertuig. Wij reikten in het artikel een adequate oplossing voor dit probleem aan.

https://www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

Euroforum
Tijdens een congres van Euroforum, dat rond 1 november 1995 werd gehouden, heeft ondergetekende een lans gebroken voor het afschaffen van het wettelijk recht op het verhalen van (letsel)schade op een aansprakelijke derde. Dat met name letselschadespecialisten zich met kracht tegen dit idee hebben ingezet, moge duidelijk zijn.
Hun nering zou in gevaar komen als het gezonde verstand zou zegevieren.

Geen zekerheid
Het recht van het verhalen van schade op de dader biedt immers geen enkele zekerheid voor het slachtoffer. Een aansprakelijkheidsverzekering is overigens nooit ontworpen om het slachtoffer zekerheid te bieden.
De aansprakelijkheidsverzekering biedt de veroorzaker de zekerheid dat de verzekering de schade dekt, voor het geval het slachtoffer er in slaagt aan te tonen dat hij :
a) de veroorzaker van de schade is
b) hem een verwijt kan worden gemaakt, op grond waarvan hij de geleden schade moet vergoeden.
c) wat de omvang van de door hem/haar geleden schade is.

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt in feite de schade die de verzekerde anders zelf zou moeten betalen aan het slachtoffer!
De veroorzaker beschermt met de verzekering zijn vermogen tegen verliezen!
Er zullen vast talloze juristen zijn die het nodige kunnen aanvullen op deze drie stellingen en wellicht valt er ook nog wel het nodige aan te merken op de stellingen zelf.

Schijnzekerheid afschaffen
Maar in praktische zin biedt geen enkele wettelijke aansprakelijkheidsverzekering de mogelijke slachtoffers enige vorm van zekerheid. Nu zelfrijdende auto’s binnen niet al te lange tijd de weg op gaan, meen ik dat dit een uitmuntende gelegenheid is om de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen als eerste af te schaffen.
Vanzelfsprekend zullen alle juristen, schadeafhandelaars en letselschadespecialisten zich tot het uiterste inspannen om hun lucratieve verdienmodel in stand te houden. Het zal nog een toer worden voor de tienduizenden in deze branche werkzame medemensen ander werk te vinden!

Zelfs in de Gouden Eeuw was men wijzer
De VOC had regelmatig van doen met aanvaringen, piraten, oorlog, muiterij, stormen, stranding, brand aan boord of zinken door aanraking met rotspartijen in zee. Het had nauurlijk geen zin om uit te zoeken of de Spaanse Staat, plaatselijke rebellen, of de kapitein van een ander schip mogelijk aansprakelijk gesteld zou kunnen worden voor verlies van schip, lading of bemanning.

Zo is de term “Alle van buitenkomende onheilen” ontstaan.
Een duidelijkere omschrijving van dekking is na 1601 nog niet bedacht.
Of het zou de dekking van een Risico Overlijdensverzekering moeten zijn.
Die dekt immers ook alle gevaren die het overlijden van de verzekerde kunnen veroorzaken.

Honderden euro’s premiebesparing per gezin is denkbaar als W.A. wordt afgeschaft.
Het Kabinet zou alle burgers een onverwachte besparing kunnen bieden, als zij het recht op aansprakelijkheid voor schade zou afschaffen. Als iedere vorm van wettelijke aansprakelijkheid wordt afgeschaft
– worden autoverzekeringen goedkoper omdat die alleen cascoschade dekken
– kunnen AVP’s worden afgeschaft
– hebben ondernemers geen WAB meer nodig
– worden de kosten van medische zorg veel lager omdat medici en ziekenhuis geen aansprakelijkheidsverzekering meer nodig hebben om hun mogelijke aansprakelijkheid te dekken.
enz. enz.

Het verhalen van schade deert de dader nooit
Als er sprake is van een ongeluk, dan valt er mogelijk iets te halen bij diens verzekeraar.
Hij voelt dat dus niet in zijn portemonnee, zoals bij een verkeersboete wel het geval is.
En mocht er opzet in het spel zijn, dan dekt de aansprakelijkheidsverzekering de schade doorgaans toch niet. Hier ligt in dat geval uitsluitend een taak voor het Openbaar Ministerie.

Budget voor zekerheid
Wordt Wettelijke aansprakelijkheid afgeschaft, dan worden levensmiddelen goedkoper, alle producten en zo ook ziektekostenverzekeringen. Dus krijgt iedere burger plots ruim budget voor het afsluiten van een verzekering die hem/haar en diens gezinsleden WEL de zekerheid van een vergoeding biedt als schade of letsel hen overkomt.

Schietpartij Alphen aan den Rijn
Op 9 april 2011 liep een jongeman met de naam Tristan van der Vlis schietend door het
winkelcentrum van Alphen aan den Rijn.

23 slachtoffers
6 mensen vonden de dood en 17 werden al dan niet ernstig gewond.
Om nog maar te zwijgen over de bedrijfsschade die door de winkeliers werd geleden.
Hoeveel  bedrijfsschadeverzekeraars stonden toen te trappelen om deze schade te vergoeden? Is een schietpartij een gedekt risico ? Lijkt verdacht veel op terrorisme….

Ouders niet aansprakelijk
Een groep van dertien slachtoffers stelde de ouders van Van der Vlis medeaansprakelijk voor de dodelijke schietpartij. Ze waren van mening dat de ouders eerder hadden moeten ingrijpen toen bleek dat hij, ondanks zware psychische problemen, een wapenvergunning had gekregen. Maar de rechtbank oordeelde anders :

De rechtbank oordeelde op 13 juni 2017: dat de ouders van Van der Vlis erop mochten vertrouwen dat de politie op de hoogte was van zijn problemen, en dit zou meewegen bij het verstrekken van een wapenvergunning.

Afrekeningen te over
Bijna dagelijks vliegen de kogels om onze oren als er weer eens een afrekening in het criminele circuit wordt uitgeknokt.
Ook daarbij vallen onschuldige slachtoffers en ik waag te betwijfelen of iemand ooit met succes de geleden (letsel)schade heeft kunnen verhalen op de aansprakelijkheidsverzekeraar van de daders. Zo ja, laat het ons weten en Findinet zal het publiceren.

Uitspraak in de zaak Van der Vlis
Wat een toeval !!! Op 16 januari gepleit voor het afschaffen van Wettelijke Aansprakelijkheid en vervolgens wordt vandaag bekend gemaakt dat de aansprakelijkheidsverzekeraar de Rechtbank heeft kunnen overtuigen dat de slachtoffers de door Tristan veroorzaakte letselschade niet op haar kunnen verhalen.

Wat een overwinning !
Onze oprechte felicitaties met het behalen van dit geweldige resultaat !

U heeft onomstotelijk bewezen dat onze publicatie van 16 januari hout snijdt.
Wat heb je als slachtoffer nu aan een verzekering die jouw schade niet dekt !
Afschaffen graag……dus werk aan de winkel voor de Ministeries van Justitie, Financiën, Verkeer en Waterstaat en Buitenlandse Zaken.
Maar ja… ambtelijke molens draaien traag. Dus het zal wel weer jaren duren voor men daar eindelijk snapt dat men een gedrocht meteen bij de hoorns moet vatten.

Contractuele aansprakelijkheid
Voor hen die zich thans opwinden, omdat het einde van hun carrière mogelijk nabij is, heb ik toch nog een geruststellende boodschap : er is altijd nog de mogelijkheid om aansprakelijkheid te aanvaarden op vrijwillige basis.
Daarvoor is de contractuele aansprakelijkheidsverzekering in het leven geroepen.
Maar dan weten alle partijen ook meteen waar zij aan toe zijn.

Verdienmodel
En zo is er dan toch nog een verdienmodel gevonden voor de scherpste juristen en letselschadespecialisten onder ons.

Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES