BLOG : De zoektocht van Het Verbond van Verzekeraars

Reactie op publicatie d.d. 11 januari 2018 :
Hoe kan de verzekering van een zelfrijdende auto eruit zien ? 

Het Verbond van Verzekeraars vraagt zich momenteel af hoe het nu verder moet met
de WAM, nu motorrijtuigen binnenkort zelfsturend de weg op gaan.

Futuristen, Analisten en Actuarissen
Zij hebben de overtuiging dat het aantal ongevallen drastisch zal dalen als niet de mens, maar de computer ons met de auto van A naar B brengt.
De computer heeft immers geen last van
– alcohol,
– drugs,
– huftergedrag,
– oververmoeidheid,
– frustratie over het rijgedrag van andere weggebruikers
– ruzie tussen echtelieden of
– schizofrenie.

Kinderziektes
Natuurlijk zal in het begin wel blijken dat er kinderziektes in het systeem zitten, maar het voordeel van software is dat je daarin vaste coördinaten kunt vastleggen, zodat zulke euvels definitief uit de wereld kunnen worden geholpen.

Het is een kwestie van het upgraden van de software, net als bij een APP op je mobieltje.

Vanaf dat moment is je auto weer voorzien van de update en is het euvel uit de wereld.

Was het maar zo makkelijk met hardleerse mensen !!!

De vraagstelling van Het Verbond duidt er op dat er bij verzekeraars nog steeds wordt uitgegaan van aansprakelijkheid.
Wie is er aansprakelijk als een zelfrijdende auto een ongeval veroorzaakt ?

  • Is dat de fabrikant van de auto ?
  • De leverancier van een specifiek onderdeel ?
  • Of de eigenaar van de auto ?
  • Of de leverancier van de software ?
  • Of is dat de dealer / verkoper van de wagen ?
  • Of de importeur?
  • En hoe zit dat met zaken die d.m.v. een 3-D printer zijn gefabriceerd ?
Logo Verenigde Verzekerings Pers.

Aansprakelijkheid afschaffen ?
Op 1 november 1995 heb ik tijdens een congres van Euroforum een vurig pleidooi gehouden om aansprakelijkheid af te schaffen. De VVP publiceerde daarover een verslag.
Wie mijn betoog nog eens wil nalezen, kan de publicatie vinden op deze link :
Weg met de aansprakelijkheid

Wetenschappelijk onderzoek
Zouden verzekeraars eens laten onderzoeken hoeveel van hun schadelasten worden veroorzaakt:

  • om juridische adviezen in te winnen;
  • processen te voeren;
  • expertises te doen plaatsvinden;

zodat vergeleken kan worden in welke mate dit in redelijke verhouding staat tot de door hen voor aansprakelijkheid betaalde schadelasten, dan kon de uitkomst nog wel eens bijzonder interessant zijn.
En wie moeten de schade dan betalen?  Juist de verzekeraars van de tegenpartij.
Wat een zinloze gang van zaken!

VERDIENMODEL
Aansprakelijkheid is feitelijk slechts een verdienmodel voor de advocatuur en de rechtbanken zijn er maar druk mee. Dat is voor de overheid dus ook jaarlijks een forse kostenpost en de overheid brengt die weer in rekening bij de belastingbetalers.

De introductie van de zelfrijdende auto is wellicht een uniek moment om te kiezen voor
afschaffing van het recht om derden aansprakelijk te stellen binnen het kader van de WAM. Het hele probleem van de verzekering van motorrijtuigen kan dus opgelost worden als iedereen aanvaardt dat men risico loopt als men gebruik maakt van een motorrijtuig.

BROMMEN IS BETER DAN VERHALEN
Is er sprake van een opzettelijke ongevalsoorzaak (als een bestuurder het heft in eigen hand neemt en opzettelijk een ongeval veroorzaakt), dan is het overigens doorgaans ook niet zinvol om hem aansprakelijk te stellen voor de gevolgen. Bij dergelijke lieden is immers toch geen cent te halen. En de verzekering dekt dergelijke schade ook niet. Maar hier ligt in dat geval wel een taak voor justitie : namelijk om deze bestuurder streng te vervolgen met de grote kans op een gevangenisstraf en registratie met een strafrechtelijk verleden.

OPLOSSING IS VOOR DE HAND LIGGEND
De door Het Verbond van Verzekeraars gezochte oplossing is naar mijn mening voor de hand liggend : Schaf de WAM af en laat iedereen zelf besluiten of hij wel of geen cascoverzekering wenst af te sluiten.

En iedere inzittende moet zelf besluiten of hij wel of geen verzekering wenst af te sluiten voor het geval hij komt te overlijden of blijvend invalide wordt door :
1) een ongeval als inzittende van een auto
Maar die tevens dekt :
2) de gevolgen van een misdrijf jou overkomen
3) een ongeval tijdens het gebruik van de fiets
4) een ongeval als opzittende van een motorfiets of bromfiets
5) een medische fout
6) een ernstige ziekte zoals Kanker, Parkinson, MS, Hart- en vaatziekten, ALS etc.
7) een ongeval in en rond het huis, of tijdens het klussen
8) een ongeval tijdens het werk
9) een ongeval terwijl men op reis is
10) een ongeval tijdens verblijf op een vaartuig.
11) een ongeval terwijl de verzekering van de Creditcard van kracht is omdat de kosten
van die reis zijn voldaan met de Card.

Op dit moment hebben velen zich op talloze manieren ingedekt tegen de kans dat men
komt te overlijden of blijvend invalide wordt.

GROTE OPRUIMING VAN INADEQUATE VERZEKERINGEN
Is het niet de hoogste tijd om al die HALVE oplossingen eens rigoreus op te ruimen en te vervangen door één goede verzekering?

Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES