Vertrouwen consumenten onverminderd negatief

De stemming onder consumenten is in juli 2023 niet veranderd in vergelijking met een maand eerder (juni 2023). Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het consumentenvertrouwen kwam net als in juni uit op -39. Consumenten zijn nu al vier jaar onafgebroken negatief. Met -39 lag het consumentenvertrouwen in juli ruimschoots onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-10).

Het CBS meet het consumentenvertrouwen elke maand sinds april 1986. Het vertrouwen was in januari 2000 het hoogst ooit gemeten (+36) en in september en oktober 2022 het laagst (-59) sinds de metingen van het CBS van start gingen.

Het consumentenvertrouwen meet het CBS op basis van twee pijlers: het economisch klimaat en de koopbereidheid. Beide onderdelen veranderden de afgelopen maand (juli) niet ten opzichte van de maand ervoor (juni). De deelindicator economisch klimaat bleef staan op -54, waarbij aangetekend dat consumenten wat negatiever zijn over de komende twaalf maanden en (achteraf) wat positiever zijn over de economische situatie in de afgelopen twaalf maanden.

Net als juni 2023 kwam de koopbereidheid ook in juli uit op -29. Het oordeel over de financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden was iets minder negatief, terwijl het oordeel over de financiële situatie in de komende twaalf maanden vrijwel hetzelfde bleef als in juni. De tijd voor het doen van grote aankopen vinden consumenten nu een fractie ongunstiger.

Bron: CBS

GEEN REACTIES