‘Verlenging wettelijke bedenktermijn aankoop woning naar veertien dagen’

Verkort hypotheekadvies levert 15% tijdwinst op
© Mohamed_hassan, Pixabay

De huidige korte wettelijke bedenktermijn van drie dagen bij de aankoop van een woning leidt tot onverantwoorde biedingen, onnodige substantiële kosten en heeft een prijsopdrijvend effect. Om die redenen pleit de Nederlandse vereniging van Hypothecair Planners (NVHP) ervoor de wettelijke bedenktermijn te verlengen naar veertien dagen.

Al geruime tijd is sprake van een woningmarkt waarin de vraag naar betaalbare woonruimte substantieel hoger is dan het aanbod; een situatie die zo volgens de beroepsvereniging nog geruime tijd zal aanhouden. Een van de zichtbare effecten is dat kandidaat-kopers fors op de gevraagde koopprijs moeten overbieden om in aanmerking te komen voor een woning, aldus de vereniging.

De huidige markt van woningen wordt immers gedicteerd door de verkoper, zo vervolgt de vereniging. Steeds vaker is te zien dat verkoopmakelaars biedingen met financieringsvoorbehoud niet meer accepteren. Dat is onwenselijk, omdat een consument die een woning koopt zonder financieringsvoorbehoud en uiteindelijk niet de benodigde financiering rond krijgt in veel gevallen aan de verkoper een boete is verschuldigd van 10 procent van de koopprijs.

De hoge biedingsprijzen zijn bovendien vooral voor starters op de woningmarkt nadelig, zo vervolgt de beroepsvereniging. Zij zijn namelijk voor de financiering afhankelijk zijn van de maximum grenzen die de wetgever banken toestaat om aan starters financiering te verstrekken.

Inmiddels verschijnen er op de woningmarkt initiatieven waarbij kandidaat-kopers,onder bepaalde voorwaarden, vooraf ‘zekerheid’ van een bank of verzekeraar krijgen, zo constateert de vereniging. Die zekerheid is bijvoorbeeld dat de verkoper de gewenste financiering ontvangt wanneer zijn bod is geaccepteerd. Een andere mogelijke zekerheid is dat in het geval de financiering niet mogelijk is de boete van 10 procent wordt vergoed. De beroepsvereniging vindt dergelijke verzekeringen niet wenselijk vanwege de premie die kandidaat-kopers in de praktijk moeten betalen, in sommige gevallen meer dan € 1.000.

De vereniging pleit daarom voor een wettelijke bedenktermijn voor de aankoop van een woning van veertien dagen. Een ruimere bedenktijd zou kopers dan voldoende ruimte geven, zonder extra kosten, om de zekerheid te krijgen of de aankoop ook is te financieren. Bovendien zou deze oplossing leiden tot een gelijk speelveld tussen kopers onderling.

Bron: NVHP

GEEN REACTIES