Beschikbaar inkomen huishoudens groeide in 2023

CBS

Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens is in 2023 met 1,4 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. De toename is vooral toe te schrijven aan een stijging van de beloning van werknemers vanwege de hogere cao-lonen. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van onderzoek naar de financiën van huishoudens.

Het onderzoek laat zien dat de totale beloning van werknemers met 7,7 procent toenam. Het aantal banen van werknemers groeide met 1,3 procent, terwijl de cao-lonen 6,0 procent hoger waren. Ook het inkomen van zelfstandigen steeg, vooral in de horeca, specialistische zakelijke dienstverlening, de verhuur en handel in onroerend goed en de landbouw. Huishoudens betaalden wel 9,1 procent meer belastingen en sociale premies.

De hypotheekschuld groeide met 12,9 miljard euro ten opzichte van een jaar eerder, naar 826,2 miljard euro. De hypotheekschuld liep hiermee minder sterk op dan vorig jaar doordat de huizenprijzen daalden en er minder woningen zijn verkocht. Doordat de economie nominaal harder groeide dan de schuldtoename, nam de hypotheekschuld als percentage van het bbp af; van 84,8 procent in 2022 naar 79,9 procent in 2023. Dit is het laagste niveau sinds 2001.

Bron: CBS

GEEN REACTIES