Verhuizen naar kleinere woning is wens van veel 55-plussers

Krimpende huizenmarkt: koper kan uit minder dan twee woningen kiezen
© Pixabay

Zes op de tien 55-plussers in Nederland willen in de toekomst kleiner gaan wonen. Dit blijkt uit onderzoek van verzekeraar Achmea waaraan ruim vijftienduizend 55-plussers deelnamen.

Het onderzoek toont verder aan dat op dit moment eveneens 60 procent van de 55-plussers in een huis wonen met een of meer verdiepingen. Daarvan hoopt 9 procent dat zij hier op latere leeftijd nog wonen. De overige groep 55-plussers die nu nog op meerdere verdiepingen wonen ziet in de toekomst liever verandering van hun woonsituatie. De grootste voorkeur gaat uit naar een gelijkvloerse woning (46 procent) gevolgd door het wonen in een appartement (23 procent) en onderdeel zijn van een gemeenschappelijke woonvorm (13 procent).

Wat het onderzoek tevens laat zien is dat 16 procent van de ondervraagden met een koopwoning op termijn een voorkeur heeft voor een huurwoning, terwijl 44 procent nog niet weet of zij later in hun koopwoning willen blijven wonen. Die laatste groep twijfelt of hun woonwensen voor de toekomst overeenkomen met de huidige woonsituatie, zoals voldoende nabijheid van winkels en mogelijkheden voor ontspanning in de buurt. Andere aspecten die meespelen zijn het liever willen wonen in een energiezuinige woning of in een huis met weinig onderhoud.

Wat het onderzoek ook duidelijk maakt, is dat veel 55-plussers met een huurwoning zich zorgen maken over hun toekomstige woonlasten. Het aantal mensen dat zeker weet de huur van hun woning te kunnen blijven betalen neemt af van 85 procent nu naar 55 procent in de toekomst. Daarnaast zijn de energiekosten reden tot zorg. Bij kopers en huurders van 55 jaar en ouder daalt het aandeel dat er zeker van is deze kosten te kunnen blijven betalen van 84 procent nu naar 68 procent in de toekomst.

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek concludeert de verzekeraar dat een grote meerderheid van de 55-plussers graag in beweging zou willen komen op de woningmarkt. De beschikbaarheid en betaalbaarheid van levensloopbestendige woningen vormen volgens de onderzoekers echter het grootste obstakel voor de meeste ouderen. Het bouwen van levensbestendige woningen zou daarom voor de broodnodige doorstroming moeten zorgen, mat als gevolg dat het daardoor voor gezinnen en starters beter mogelijk is een huis te vinden op de woningmarkt.

Bron: Achmea

GEEN REACTIES