Vereende reorganiseert premies taxiverzekeringen

Vereende benut premiegroei voor verdere professionalisering

In 2021 groeide het premievolume van vangnetverzekeraar de Vereende opnieuw met 5%. Van € 53,0 miljoen naar € 55,6 miljoen bruto verdiende premie. De premiestructuur voor taxi’s is vereenvoudigd, zodat dit product rendabeler en minder fraudegevoelig wordt.

Door de coronamaatregelen maakten de verschillende verzekeringsproducten van de Vereende diverse ontwikkelingen door: in periodes van (gedeeltelijke) lockdown werden er bijvoorbeeld meer taxiverzekeringen geroyeerd of opgeschort, maar sloot de verzekeraar meer bestelautoverzekeringen.

Het deze week verschenen jaarverslag over 2021 meldt een netto combined ratio op 91,7%. De solvabiliteit steeg naar 160%. Dit kwam met name door het positieve resultaat van € 2,8 miljoen ná belasting en de positieve herwaardering van € 1,5 miljoen op de beleggingen.

Directie en RvC hebben besloten het prudente kapitaalbeleid voort te zetten en stellen aan de algemene vergadering voor om ook voor 2021 deze netto winst toe te voegen aan de
algemene reserves, om hiermee de groei in de aankomende jaren op een gezonde manier te kunnen opvangen.

Intermediaire portefeuille

De intermediaire portefeuille (WA-motorrijtuigen-, brand- en aansprakelijkheidsverzekeringen, met als doelgroep verzekeringnemers die niet bij een reguliere verzekeraar terecht kunnen) is verder gegroeid in 2021. Het aantal polissen steeg met 8,9%. Ook moesten er – beperkt – premieverhogingen doorgevoerd worden. In totaal steeg de gemiddelde premie met 3,4%.

De standspremie steeg met 12,5%. Maar de groei is bescheidener dan in de voorgaande jaren, met name vanwege de Covid-epidemie en de consequenties ervan voor de economische activiteiten in Nederland.

Vooral de groei in de branche motoraansprakelijkheid heeft zich voortgezet met een premiegroei van 8,6%, ondanks de Covid-crisis. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door bestelauto’s, bromfietsen en personenauto’s. Hiertegenover staat een daling van de bruto-premies voor taxiverzekeringen door een lager aantal actieve polissen. Motoraansprakelijkheid maakt daarmee 69% uit van het totale bruto premievolume.

Fraudegevoelig

Taxiverzekeringen vormen sinds 2019 een flink deel van de totale portefeuille van de Vereende. Ook in 2021 was de reguliere branche nog erg terughoudend om hiervoor dekking te verlenen. Het premievolume in de taxiportefeuille varieerde in 2021 mee met de effecten van de geldende coronamaatregelen.

De WA-premies van taxiverzekeringen bleken niet toereikend (cascoverzekeringen overigens wel). Bovendien was de premieopbouw met veel verschillende variabelen te fraudegevoelig en omslachtig. Daarom heeft de Vereende eind 2021 een flinke vereenvoudiging van de taxi-tarieven doorgevoerd. Voor een aantal taxi’s leverde de combinatie van de maatregelen een premieverlaging op, maar helaas gold voor de meeste risico’s dat de premies naar boven werden bijgesteld (maximaal 15%).

Tegelijkertijd startte de verzekeraar met de uitrol van het RijBeterBox-project. In de toekomst wordt hiermee bij goed gemeten rijgedrag de terugkeer naar de reguliere markt of een premieverlaging bij de Vereende gegarandeerd.

Bezorgbrommers

De portefeuille van bezorgbrommers blijft groeien; hierbij moet vooral aan brommers en e-bikes van maaltijdbezorgers gedacht worden. Deze ondernemersgroep kon profiteren van de maatregelen als gevolg van de Covid-epidemie. De schadefrequentie op dit deel van de portefeuille blijft een belangrijke zorg. Sinds 2019 voert de Vereende om deze reden een bewustwordingscampagne om veiliger te rijden.

In de branche algemene aansprakelijkheid (met name BAVAM, de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor financieel dienstverleners) was er een stabiele premieontwikkeling (2,1% stijging naar € 11,3 miljoen). De branches motor overig en brand kenden in 2021 een premiedaling, mede door het beëindigen van SVI verzekeringen met een opzittenden-risico in 2020.

Klanttevredenheid

Niet alleen financieel was het een goed jaar voor de Vereende. Klanten ervaren een steeds betere dienstverlening. Al sinds het eerste klanttevredenheidsonderzoek uit 2016, waar de Vereende een magere 5,96 scoorde, laat de Vereende een constante groei zien met een toegerekende score van 6,65 over 2021. In dat cijfer laten klanten hun vaak negatieve start – vanwege royement of niet-acceptatie bij andere verzekeraars – van de klantreis en de premiehoogte meewegen; het doel is om de waardering te laten groeien naar een 7,1.

Daarnaast heeft de Vereende als werkgever dit jaar een mijlpaal bereikt met de certificering Great Place to Work. De medewerkers hebben de Vereende massaal als een aantrekkelijke werkgever beoordeeld, waarmee deze certificering mogelijk werd.

Bron: De Vereende

GEEN REACTIES