Vereende benut premiegroei voor verdere professionalisering

Vereende benut premiegroei voor verdere professionalisering

Ondanks de naweeën van corona en de invloed van oorlog in Oekraïne zijn de resultaten van de Vereende goed. In 2022 is het premievolume van de verzekeringsportefeuille opnieuw toegenomen: met 8% van 55,892 miljoen naar 60,351 miljoen euro bruto verdiende premie. De solvabiliteit steeg van 160% naar 182%. Dankzij de premiegroei kan de Vereende verder professionaliseren.

Dat meldt de verzekeraar in het deze week verschenen jaarverslag. CFRO Harmen Ettema is goed te spreken over de financiële positie: “Met 182% solvabiliteit voldoen we ruim aan onze interne norm van 150%. Na de interventies van de afgelopen jaren – met name de verhoogde mate van herverzekering – geeft ons dit meer ruimte om te sturen op solvabiliteit in relatie tot een maatschappelijk verantwoord rendement.”

Oorlog in Oekraïne

Ook voor de Vereende was 2022 een enerverend jaar. De oorlog in Oekraïne kreeg de aandacht van vrijwel alle bedrijfsonderdelen. Met name in de eerste, onzekere weken na 24 februari was een projectgroep druk bezig om Oekraïners die met de auto gevlucht waren, te voorzien van verzekeringsdekking als de eigen verzekeraar die niet meer kon garanderen. Daarnaast was er veel overleg met de collega’s van de Atoompool, vanwege de verhoogde nucleaire dreiging.

Intermediairs

De intermediaire portefeuille is in de eerste helft van 2022 licht gegroeid, in de tweede jaarhelft volgde een stabilisatie. De verdiende premie steeg met 10% van 46,4 naar 51,1 miljoen euro. Deze groei is bescheidener dan in de voorgaande jaren.

Motorrijtuigen

De Motorrijtuigenportefeuille bepaalt voor een groot deel het premievolume van de Vereende, met 45,4 miljoen euro in 2022. In de bedrijfsvoering gaat veel aandacht uit naar dit onderdeel. Naast de aandacht voor personenauto’s, taxi’s en bestelauto’s, wordt veel energie gestoken in de ‘speciale Motorrijtuigenproducten’: deelscooters, e-bikes, landbouwvoertuigen, e-steps, praalwagens en auto’s met CD-kenteken.

Dit segment is in volume slechts een klein deel van de portefeuille, maar juist op dit terrein biedt een groot deel van de reguliere markt geen dekking meer, omdat dit te specifieke vakkennis en risicobereidheid vraagt.

Taxi’s

De taxi-portefeuille is voor de Vereende sinds 2019 een relatief groot deel van de totale motorportefeuille geworden. Ook in 2022 was de reguliere branche nog erg terughoudend om dekking te verlenen; hierdoor groeide het premievolume verder door naar 12,4 miljoen euro in 2022.

Helaas bleken, ondanks een tariefsverhoging per 1 januari 2022, de WA-premies nog altijd niet toereikend, door de hoge schaderatio’s van taxi’s en de toenemende inflatie. Dat betekende dat er opnieuw een tariefsverhoging doorgevoerd moest worden. Tegelijkertijd zijn er toenemende zorgen over de betaalbaarheid voor de taxiondernemers. Daarom introduceerde de Vereende in 2022 de RijBeterBox, waarbij rijgedrag wordt gemeten en wordt teruggekoppeld aan de taxichauffeur.

Maaltijdbezorgers

De portefeuille van bezorgbrommers (vooral maaltijdbezorgers) nam af naar 3,1 miljoen euro. Reden is dat met name voor de grotere contracten voorzichtig weer nieuwe mogelijkheden in de reguliere markt ontstonden.

Onverzekerd rijden

Opnieuw ging er het afgelopen jaar speciale aandacht uit naar onverzekerd rijden, doordat automobilisten nergens verzekeringsdekking konden krijgen. Een pilot in samenwerking met de RDW en vijf assurantieadviseurs om alsnog een verzekeringsaanbod te doen, is in 2022 voortgezet.

Schuldsanering

Daarnaast lag de focus op de problematiek van betaalgedrag en schuldproblematiek. In 2020 heeft de Vereende samen met de NVVK, de branchevereniging voor schuldhulpverlening, een concrete oplossing ontwikkeld om consumenten in de schuldsanering een marktconforme verzekeringsoplossing voor inboedel en aansprakelijkheid aan te bieden. Door de sterk gewijzigde economische situatie – met hoge inflatie – is deze hulp nu van des te groter belang. Eind 2022 had de Vereende een kleine 100 van zulke polissen in het bestand.

BAVAM

De BAVAM-premieportefeuille, de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor assurantieadviseurs en makelaars, daalde licht met 2% naar 9,2 miljoen euro. Oorzaak is vooral het vertrek van klanten vanwege een fusie of overname. De gemiddelde premie steeg, door stijgende omzetten van de verzekerden. Deze werden vooral veroorzaakt door het goede makelaarsjaar 2021 en door consoliderende financieel adviseurs.

Professionalisering

Mede dankzij de snelle premiegroei van de afgelopen jaren is de Vereende in staat geweest de organisatie naar een hoger professionaliseringsniveau te tillen, zonder stijgende bedrijfkostenkosten. In 2022 is een Service Excellence-programma uitgerold, gericht op het verbeteren van processen ten behoeve van klanten, medewerkers en efficiëntie. De eerste resultaten zijn kortere doorlooptijden bij de acceptatie en verbeteringen bij de schadebehandeling.

Verhuizing

Na de zomer van 2023 neemt de Vereende als huurder haar intrek in het pand van het Verbond van Verzekeraars. Ingrid Visscher, directievoorzitter van de Vereende: “Een prachtige nieuwe werkplek met een mooie ‘inhoudelijke match’ met de medewerkers en de leden van het Verbond. Zo laat ik straks de Vereende na mijn vertrek in november letterlijk en figuurlijk achter met een stabiel fundament waarmee het klaar is voor een mooie toekomst.”

Bron: De Vereende

GEEN REACTIES