Verduurzamen koopwoning aantrekkelijker voor particulieren en VvE’s

Helft van de woningbezitters denkt een ton overwaarde te hebben

In samenwerking met het Nationaal Warmtefonds heeft het Rijk een nieuwe stap gezet voor het versnellen van de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Zo hoeven eigenaar-bewoners met een verzamelinkomen tot 60.000 euro vanaf nu geen rente over nieuwe leningen – de zogeheten rentevrije Energiebespaarlening – te betalen. Die grens lag eerder op 45.014 euro. Verder verhoogt het Nationaal Warmtefonds de maximale leenbedragen en kunnen mensen zonder leenruimte nu maximaal 10.000 euro rente- en (deels) aflossingsvrij lenen bij het Warmtefonds. Hierdoor kunnen ook middeninkomens hun energiebesparende maatregelen, zoals een warmtepomp, dakisolatie of zonnepanelen sneller terugverdienen.

Reden van de verruimingen is dat niet iedere eigenaar-bewoner de financiële ruimte heeft een lening af te sluiten voor het financieren van verduurzaming. Speciaal voor deze groep heeft het Warmtefonds niet alleen een lening die rentevrij is, maar ook – de eerste vijf jaar – aflossingsvrij. Na vijf jaar wordt eenmalig de draagkracht getoetst. Alleen bij voldoende draagkracht gaat de woningeigenaar een maandelijkse aflossing betalen. Het maximale leenbedrag voor deze lening is nu verhoogd van 5.000 naar 10.000 euro. Zo kunnen mensen met een lager inkomen toch hun huis op een verantwoorde manier verduurzamen.

Verder indexeert het Warmtefonds de maximale leenbedragen, omdat het treffen van energiebesparende maatregelen de afgelopen jaren duurder is geworden door hoge personeels- en materiaalkosten. Een particulier die voorheen maximaal 25.000 euro kon lenen, kan daarom nu maximaal 27.000 euro lenen. De indexatie is ook van toepassing op de maximale leenbedragen voor VvE’s en voor mensen die voor een maximum aan energiebesparende maatregelen gaan met een Zeer Energiezuinig Pakket (ZEP / ZEP+).

Tenslotte wordt het voor 125.000 VvE’s in Nederland ook makkelijker en goedkoper om bij het Warmtefonds te lenen. Door de extra investering van het Rijk is de rente op een VvE Energiebespaarlening met 1,5 procent verlaagd voor nieuwe leningen. Ook dit draagt volgens het Nationaal Warmtefonds bij aan de versnelling van de verduurzaming van koopwoningen in Nederland.

Bron: Nationaal Warmtefonds

GEEN REACTIES