Verbond opent FAQ-lijst met vragen over coronavirus

Verbond opent FAQ-lijst met vragen over coronavirus
© Pixabay

Het Verbond van Verzekeraars heeft een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden over het coronavirus opgesteld. Verzekeraars en adviseurs kunnen hiernaar verwijzen als zij vragen krijgen van klanten, media of andere partijen.

De webpagina gaat o.a. in op vragen over reizen naar gebieden waar het virus is geconstateerd, wat te doen als men zich bevindt in een gebied dat tijdens het verblijf tot risicogebied wordt verklaard, hoe werkgevers en werknemers met risico’s moeten omgaan en over mogelijke aansprakelijkheidsstelling bij besmetting.

Ook de impact op verzekeraars zelf komt aan de orde. Op dit moment heeft het Verbond nog geen overzicht van het aantal claims door het virus. En consumenten die zich afvragen of verzekeraars voldoende solvabel zijn in tijden van een pandemie, kunnen voorlopig gerust zijn. Het risico op een pandemie wordt standaard getoetst binnen het Solvency-II-kader. Alle Nederlandse verzekeraars voldoen hier op dit moment aan. Mocht een verzekeraar toch in de problemen komen, dan stelt DNB een noodregeling in werking.

GEEN REACTIES