Keuze voor Kliphuis als Vivat-ceo is slimme zet

In de rubriek “Spotlight” behandelen wij heikele onderwerpen, die wel veel aandacht verdienen, maar die onder de oppervlakte blijven vanwege hun complexiteit.
In de rubriek “Spotlight” behandelen wij heikele onderwerpen, die wel veel aandacht verdienen, maar die onder de oppervlakte blijven vanwege hun complexiteit.

Bij verzekeraar Vivat komt geen ‘Angelsaksische cowboy’ maar een degelijke ‘Rijnlandse polderaar’ aan het hoofd te staan. Tenminste, dat is het beeld dat als eerste naar boven komt.

Deze week werd bekend dat Tom Kliphuis de nieuwe ceo van Vivat wordt. Kliphuis is nu nog ceo van zorgverzekeraar VGZ: ‘een verzekeraar zonder winstoogmerk en met hart voor zinnige zorg’. Maatschappelijker kan bijna niet. En dat is qua beeldvorming door aankomend eigenaar Athora dus knap gedaan. Officieel zijn ze dan nog (steeds) niet echt juridisch eigenaar – de toestemming van DNB is nog niet binnen – maar informeel wordt er naar alle waarschijnlijkheid al aan enkele touwtjes getrokken.

Na de ophef rond Conservatrix was het zaak om tactisch te opereren en vertrouwen te winnen. Elke stap van Athora zou met een zekere argwaan worden bekeken, niet in de laatste plaats door toezichthouder DNB, die bij Conservatrix te laat wakker werd. Enkele weken terug werd al bekend dat Athora extra kapitaal heeft opgehaald bij investeerders, bestemd voor Vivat. En nu derhalve de keuze voor bestuurder Tom Kliphuis.

Kliphuis is echter niet alleen maar ‘aaibaar’. Onder leiding van Kliphuis maakte VGZ zich bij zorgverleners (vooral ziekenhuizen) niet geliefd met een harde opstelling voor wat betreft zorginkoop. Sommigen spraken zelfs van een ‘gestrekt been’ in de onderhandelingen. En in de periode 2011-2013 lanceerde hij een fors kostenreductieprogramma bij zijn toenmalige werkgever Nationale-Nederlanden. Daarnaast maakte hij in deze periode de gevoelige keuze om bij NN een closed book-portefeuille te starten voor de individuele levensverzekeringen.

Athora zal ook zeker naar dit type beslissingen hebben gekeken. Want uiteindelijk zal Athora, ondanks alle waarborgen richting DNB en klanten, geld moeten kunnen verdienen voor de eigen investeerders. En dat betekent het kraken van harde noten omtrent kostenbesparingen, ingrepen in portefeuilles en mogelijk onderhandelingen met herverzekeraars.

De eerste opdracht van Kliphuis wordt het ontvlechten van het leven- en schadebedrijf van Vivat, een uitermate ingewikkelde taak. Gegeven de complexiteit van de zorgomgeving waarin Kliphuis opereerde en op basis van zijn ervaringen bij NN en ING (en kort Klaverblad) moet hij in staat zijn om dit succesvol te doen.

GEEN REACTIES