VEH: bouw meer woningen voor senioren

VEH: bouw meer woningen voor senioren

Er moeten meer woningen gebouwd worden die geschikt zijn voor ouderen. Gebeurt dat niet, dan zal het huidige tekort van ongeveer 350.000 levensloopbestendige woningen alleen maar groter worden. Dat zegt Vereniging Eigen Huis (VEH) in een oproep aan het kabinet en gemeenten.

Volgens VEH zijn er de afgelopen tien jaar veel te weinig woningen gebouwd die geschikt zijn voor senioren. Daarbij komt dat in veel gemeenten de woonzorgvisie vooral kijkt naar de huur- en zorgsector. De meeste ouderen hebben echter een koopwoning. “Als je minder goed ter been bent en zelfstandig wilt blijven wonen, zoek je een huis of appartement zonder trappen en drempels. Maar mensen kunnen zoiets in of rondom hun woonplaats nauwelijks vinden en ook nieuwbouwplannen bieden weinig perspectief”, zegt Cindy Kremer, directeur van Vereniging Eigen Huis. Als de senioren wel zouden kunnen verhuizen naar een geschikte woning, zou dat leiden tot een betere doorstroming op de woningmarkt.

VEH deed een onderzoek onder ruim 82.500 huiseigenaren van 55 jaar en ouder. Van deze groep denkt 40% aan verhuizen naar een kleinere woning. Een kwart denkt niet aan verhuizen. Van de mensen die hebben nagedacht over hun toekomstige woonsituatie (88% van alle respondenten), heeft 44% iets aan die situatie gedaan, zoals verhuizen (38%) of verbouwen (24%). Van de respondenten die wel over hun woonsituatie hebben nagedacht maar geen stappen hebben ondernomen, denkt slechts 10% aan verhuizen naar een huurwoning.

Meer dan de helft van de ondervraagden is het eens met het beleid van de overheid om mensen te stimuleren zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Dan moeten er echter wel voldoende woningen beschikbaar zijn. Het aantal 65-plussers zal de komende jaren toenemen tot een kwart van de bevolking in 2040. Een derde daarvan is dan ouder dan 80 jaar. Het is daarom nu tijd om te beginnen met het bouwen van geschikte woningen voor deze groep.

“Overheid en gemeenten moeten dit tekort nu onderkennen en snel omzetten in doelgericht beleid”, zegt Cindy Kremer. “Per saldo zou tot wel de helft van de nieuwbouwwoningen moeten voldoen aan de woonwensen van ouderen om zelfstandig te kunnen wonen. Velen van hen willen graag verhuizen, maar er zijn onvoldoende geschikte woningen. Daardoor blijven zij in een te groot huis wonen dat steeds meer zorgen en beperkingen oplevert, zo blijkt uit ons woonwensenonderzoek.”

Bron: VEH

GEEN REACTIES