Kaag stelt hoge eisen in beleidsagenda verduurzaming financiële sector

Kaag stelt hoge eisen in beleidsagenda verduurzaming financiële sector
© Aline Dassel, Pixabay

Verduurzaming wordt nu menens voor de financiële sector. Banken, verzekeraars en andere financiële instellingen moeten een voortrekkersrol gaan spelen bij de klimaatambities van het kabinet. “De keuzes van de financiële sector bepalen wat groeit en wat uitsterft.”

Dit schrijft minister Kaag van Financiën in haar beleidsagenda voor de verduurzaming van de financiële sector. De sector moet voldoen aan de onlangs aangescherpte klimaatambities van het kabinet. Zo dient in 2030 de CO2-uitstoot in Nederland met ten minste 55% te zijn gedaald, als opmaat naar een klimaatneutraal Nederland. Om dit doel ook zeker te halen, richt de overheid zich op een reductie van circa 60%.

In haar gisteren gepresenteerde beleidsagenda schuwt de minister de dramatiek niet: “De aankomende jaren zijn beslissend voor het voorkomen van onherstelbare schade en voor het verwezenlijken van onze ambitie voor een duurzame economie. Als we gericht blijven op consumptie en groei op de vervuilende manier zoals we nu doen, gaan we het niet halen.”

Vliegwiel

De verwachtingen zijn hooggespannen. Financiële markten moeten zonder meer een “vliegwiel voor verduurzaming” worden. Er wordt verwacht dat ze een “internationale voortrekkersrol” gaan spelen en hun duurzaamheidsdoelen structureel borgen. En ze dienen hun balansen in lijn te brengen met het 1,5-gradenscenario en de ambities van het kabinet.

Verzekerbaarheid

Daarnaast moeten de financiële risico’s van de transitie naar een duurzame economie voldoende beheersbaar worden. Zo kunnen door de vergroening van de maatschappij investeringen in fossiele brandstoffen aan waarde verliezen. Ander probleem is de toenemende klimaatschade. Verzekeraars dienen voorbereid te zijn op een forse toename van de schadelasten. Daarnaast moet klimaatgerelateerde schade beter verzekerbaar worden; én burgers moeten beter zicht krijgen op wat er verzekerbaar is. Daarvan zijn ze nu nog onvoldoende op de hoogte, constateerde ook de AFM onlangs.

Standaarden

Ten slotte wordt het hoog tijd voor harmonisatie van duurzaamheidsstandaarden en -definities. Een burger moet er bijvoorbeeld zeker van kunnen zijn dat zijn of haar spaargeld echt naar een duurzaam doel gaat. Op dit moment gebruiken financiële instellingen verschillende definities voor wat duurzaam is en wat niet. De minister wil dat ze op een meer eenduidige en transparante manier gaan rapporteren.

Op Europees niveau is hiervoor al wetgeving ontwikkeld. Nederland zet in op een ambitieuze invulling van deze wetgeving, bijvoorbeeld via de EU-richtlijn duurzaamheidsrapportage. Dit voorkomt het zogeheten greenwashing. Ook steunt Nederland de ontwikkeling van wereldwijde rapportagestandaarden voor duurzaamheid door de International Sustainability Standards Board.

Klimaatcommitment

Werk aan de winkel dus. Ruim vijftig banken, verzekeraars, pensioenfondsen, vermogensbeheerders en hun koepelorganisaties ondertekenden in 2019 al het zogeheten Klimaatcommitment. Uiterlijk eind dit jaar dienen de ondertekenaars hun actieplannen te presenteren. Als die onvoldoende aansluiten bij de doelen van het Klimaatakkoord, wordt nieuwe wet- en regelgeving niet uitgesloten.

Het kabinet op zijn beurt werkt aan “heldere en voorspelbare transitiepaden voor de reële economie. Hierdoor weet de financiële sector beter hoe, wat betreft het kabinet, de economie er in 2030 en 2050 uit zal zien. Een voorspelbaar en helder klimaat- en energiebeleid van de overheid helpt om te bepalen waar wel of niet in te investeren”, aldus de minister.

Bron: Rijksoverheid

GEEN REACTIES