Afschaffen collectiviteitskorting basisverzekering: wie betaalt de rekening?

Afschaffen collectiviteitskorting basisverzekering: wie betaalt de rekening?

Per 1 januari 2023 wordt de collectiviteitskorting voor de basisverzekering afgeschaft. Zorgverzekeraars mogen klanten die lid zijn van een collectief nu nog tot 5% korting geven. Volgens vergelijkingssite Geld.nl kost een collectieve zorgverzekering gemiddeld 6,71 euro minder dan dezelfde basisverzekering zonder korting. Op jaarbasis zou het afschaffen van de collectiviteitskorting dan ook een 80 euro hogere premie gaan opleveren.

Huidige korting zes tot zeven euro per maand

Geld.nl keek naar de premies van de basisverzekering voor tien verschillende werkgevers. Steeds werd de premie voor het collectief vergeleken met de premie zonder collectief. Het verschil ligt meestal tussen de zes en zeven euro en komt gemiddeld uit op 6,71 euro per maand. Op jaarbasis is dat 80,51 euro. De conclusie die hieruit getrokken wordt, is dat verzekerden die nu een collectieve zorgverzekering hebben, volgend jaar gemiddeld zo’n 80 euro meer gaan betalen.

Motivatie afschaffing collectiviteitskorting

Voormalig minister Van Ark van Medische Zorg en Sport gaf als reden voor het afschaffen dat de collectieve kortingen vaak een sigaar uit eigen doos zijn. Het oorspronkelijke doel van de collectiviteitskorting was om voor specifieke groepen een kostenbesparing te realiseren, bijvoorbeeld door met deze groepen afspraken te maken die de gezondheid bevorderen. Het collectief kon dan meeprofiteren van de kostenbesparing door de korting die ze kregen. In de praktijk pakte het echter anders uit. De gemiddelde premie werd eerst verhoogd, waarna een deel van de mensen korting kreeg. De collectiviteitskorting wordt dus in feite betaald door de mensen die geen korting krijgen.

Verwachte stijging van de zorgpremie

Op basis van de motivatie voor de afschaffing van de collectiviteitskorting voor de basisverzekering van de minister, zou de zorgpremie voor iedereen met dezelfde verzekering gelijkgetrokken moeten worden. Dat betekent dat collectiviteitsleden meer gaan betalen maar niet-leden minder. Wie voor 2023 van de korting profiteerde, zou dus niet het volledige verschil extra gaan betalen.

Een sterk vereenvoudigd voorbeeld: stel dat een zorgverzekering een premie van honderd euro per maand heeft. Als nu de helft van de verzekerden een korting van vijf euro krijgt, moet de andere helft vijf euro meer gaan betalen om te zorgen dat de verzekeraar evenveel premie binnenkrijgt. Nu betaalt dus de helft 95 euro en de andere helft 105 euro. Een verschil van tien euro. Wordt de korting echter weer afgeschaft, dan gaat iedereen terug naar 100 euro. De leden van het collectief zijn dan dus maar vijf euro meer kwijt en ze gaan dus niet het volledige bedrag van de korting als extra premie betalen.

Wie profiteert van het afschaffen van de korting

Volgens de redenering van Geld.nl gaan de verzekerden met een collectieve zorgverzekering wel de volledige korting extra betalen. Dit zou betekenen dat de zorgverzekeraar de opslag die de niet-collectief verzekerden betalen in eigen zak steekt. Dit is niet in lijn met de bedoeling van de minister, namelijk een eerlijkere verdeling van de premies.

Stijging premie basisverzekering verwacht

Naar verwachting gaat de premie voor de basisverzekering volgend jaar met 15 euro per maand omhoog. Dit betreft de nominale zorgpremie, ofwel een bedrag dat de overheid heeft berekend en dat een richtlijn is voor de verzekeraars. Hierin zijn dus de eventuele kortingen en opslagen niet verwerkt. De vraag is of het effect van het afschaffen van de collectiviteitskorting nog wel is terug te zien in de totale verandering van de zorgpremie.

Bron: Geld.nl, Rijksoverheid

GEEN REACTIES