Univé duikt in het rood

Univé duikt in het rood

Coöperatie Univé heeft het jaar 2022 afgesloten met een nettoverlies van € 65 miljoen. Tegenvallende beleggingsresultaten door de geopolitieke ontwikkelingen veroorzaakten een fors lager overall resultaat van Univé Groep dan in 2021 (+/+ € 64 miljoen), zo blijkt uit het jaarverslag.

Het technisch resultaat bleef ondanks de zware februaristormen met € 31 miljoen op peil (2021: € 35 miljoen). Het nettoverlies is het gevolg van de beleggingen die na meerdere positieve beursjaren, nu een negatief resultaat toonden. De beleggingsresultaten kelderden van +/+ € 45 miljoen in 2021 naar -/- € 123 miljoen in 2022.

Premieomzet

De verdiende brutopremie steeg ten opzichte van 2021 met € 36 miljoen (7%) tot € 592 miljoen. De premieomzet van Univé Schade groeide dankzij de toename van het aantal polissen – een stijging van 6,7% in 2022 ten opzichte van 2021 – in combinatie met een actief propositie- en premiebeleid. De bruto premies zijn vooral toegenomen door groei in polissen op het gebied van mobiliteit en door reisverzekeringen. De bruto premies van Univé Her zijn voornamelijk hoger door een toename van de verzekerde waarden en de uitbreiding van dekkingen als gevolg van de februaristormen.

Bedrijfskosten

De bedrijfskosten stegen van € 211 miljoen naar € 217 miljoen. Ron Bavelaar, voorzitter Raad van Bestuur: “Ook Univé heeft de kosten van de bedrijfsvoering sterk zien stijgen door prijsverhogingen van leveranciers. Als ledenorganisatie zijn we terughoudend in het doorberekenen van deze stijgende kosten, we houden onze premies stabiel. Dankzij onze solvabiliteitsratio (334%, was 353% in 2021) blijft Univé een kapitaalkrachtige organisatie. Dat stelt ons in staat om onze leden centraal te blijven stellen. Wij zijn dan ook blij dat we afgelopen jaar 53.000 nieuwe leden hebben mogen verwelkomen.”

Toekomst

De directie gaat ervan uit dat de beleggingsopbrengsten in 2023 nog niet substantieel zullen bijdragen aan de resultaten. “Voor wat betreft de omzetontwikkeling is onze prognose dat de sterke groei van onze schadeportefeuille zich in 2023 zal voortzetten. Dit komt enerzijds door onze scherpe concurrentiepositie en anderzijds door de uitbreiding van ons assortiment. Daarbij ervaren we dat onze coöperatieve grondslag een steeds grotere groep consumenten aantrekt, waardoor ook ons ledenbestand verder zal toenemen. De benodigde investeringen zullen wij volledig uit eigen middelen doen”, aldus de Raad van Bestuur in het jaarverslag.

Coöperatie

Als coöperatie biedt Univé naast verzekeringen ook producten en diensten die bijdragen aan het gevoel van zekerheid. Het doel is steeds om leden te helpen schade en leed te voorkomen en risico’s te beperken. Voorbeelden zijn kosteloze verstrekking van rookmelders aan de leden en het aanbieden van preventieve activiteiten zoals EHBO-cursussen.

Bron: Univé

 

 

GEEN REACTIES