Dekkingsgraad pensioensector verbeterd

Hypotheekrente stijgt. Een beetje
© Pixabay

In het eerste kwartaal van 2023 is de dekkingsgraad van de pensioensector verbeterd ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022. Dit komt doordat de waarde van de beleggingen sterker toenam dan de waarde van de verplichtingen. De totale beleggingen stegen met 30 miljard euro naar 1.469 miljard euro terwijl de totale verplichtingen met 19 miljard euro stegen naar 1.262 miljard euro.

De dekkingsgraad van de pensioensector in zijn geheel is uitgekomen op 116,5 procent: een stijging ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022 van 0,6 procentpunt. De dekkingsgraad ligt daarmee wel onder de dekkingsgraad van 118,8 procent van een jaar geleden. Deze verandering is grotendeels te verklaren door de toegekende indexatie in het afgelopen jaar. Dit leidt tot hogere verplichtingen. De dekkingsgraad is de graadmeter voor de actuele financiële positie van pensioenfondsen en geeft de verhouding weer tussen de beleggingen de verplichtingen.

De beleidsdekkingsgraad is uitgekomen op 120,8 procent: een stijging van 0,6 procentpunt ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de twaalf maandelijkse dekkingsgraden. De stijging wordt veroorzaakt doordat de dekkingsgraden in het eerste kwartaal van 2023 hoger waren dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder (het eerste kwartaal van 2022).

Bron: DNB

GEEN REACTIES