Boete voor moederonderneming Promovendum

Rabobank maakt bezwaar tegen miljoenenboete AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op een boete van €2.500.000 opgelegd aan de moederonderneming van verzekeraar Promovendum wegens niet-integere bedrijfsuitoefening. De bestuurlijke boete aan moederbedrijf Centraal Administratiekantoor Dordrecht B.V is 21 november 2022 uitgevaardigd, maar is nu pas naar buiten gebracht vanwege bezwaarprocedures. Reden van de boete is dat CAK Dordrecht en haar dochterondernemingen tussen april 2018 en mei 2021 geen integere uitoefening van hun bedrijf hebben gewaarborgd.

CAK Dordrecht en haar dochterondernemingen zijn onder meer bekend van verzekeringen onder de labels Promovendum en Besured. De informatie die zij over verschillende verzekeringen aan hun klanten gaven, was op belangrijke punten onduidelijk, onjuist en misleidend.

Zo werden verzekeringsvoorwaarden tussentijds op zo’n manier aangepast dat dit niet opviel bij de klant en werd bijvoorbeeld een forse verhoging van de premie voor een autoverzekering bewust vaag gecommuniceerd, zodat zo min mogelijk klanten de verzekering zouden opzeggen. Ook nam Promovendum in haar voorwaarden voor een inboedelverzekering andere indexeringspercentages op (voor premie en verzekerd bedrag) dan in werkelijkheid werden gehanteerd.

CAK Dordrecht sjoemelde daarnaast met klantreviews, door negatieve beoordelingen minder prominent te plaatsen en door niet transparant te zijn over de manier waarop het ‘klanttevredenheidscijfer’ werd berekend. Verder communiceerde CAK Dordrecht over belangrijke onderwerpen uitsluitend per e-mail of via de website met klanten, zonder daarvoor expliciet toestemming te hebben gekregen. Tenslotte was CAK Dordrecht, hoewel daartoe verplicht, niet transparant over haar beloningsbeleid doordat zij dit niet publiceerde in haar jaarverslagen en op de website.

De AFM heeft vastgesteld dat CAK Dordrecht (via haar dochterondernemingen) hiermee meer dan drie jaar structureel de wet heeft overtreden. Per saldo leiden de verschillende overtredingen tot de conclusie dat CAK Dordrecht geen adequaat beleid heeft gevoerd dat een integere uitoefening van haar bedrijf waarborgde.

Voor deze overtreding geldt een basisbedrag van €2.500.000 en dat is ook waar de AFM in dit geval op uitkomt. Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Bron: AFM

GEEN REACTIES