Uitspraak Kifid is een Godsgeschenk

Ieder nadeel heb se voordeel…..

Kifid: verzekeringsadviseur dient consument te wijzen op opschortende werking van inboedelverzekering – schade voor rekening tussenpersoon

Godsgeschenk ? 
Met deze uitspraak wordt de consument eindelijk duidelijk dat het inschakelen van een adviseur een verstandige keuze is.
Want zonder adviseur moet je overal zelf op letten!

Je moet ook overal tegelijk aan denken !

Het is wel zeker dat veel intermediairs zich op hun kop krabbelen, bij het lezen van deze uitspraak. Want in de praktijk komt het regelmatig voor dat bepaalde omstandigheden leiden tot een verzekering die geen dekking biedt.
En als er dan geen schade is ontstaan… dan bent u dus (weer) door het oog van de naald gekropen.

Portegies of U ?
Maar soms gaat het dus fout, zoals bij collega Portegies :
Vanwege een aankomende verhuizing sluit een consument via Portegies Advies (verzekeringsadviseur) een gewijzigde opstal- en inboedelverzekering af. De nieuwe woning moet eerst worden verbouwd. Vanaf mei 2016 geldt de opstal- en inboedelverzekering voor het nieuwe adres, het oude adres en voor een gehuurde opslag. Wanneer de consument na een inbraak op het nieuwe adres een inboedelclaim indient, blijkt dat de verzekering is opgeschort en consument geen schadevergoeding krijgt. De consument heeft zich bij Kifid beklaagd over het feit dat de tussenpersoon zijn zorgplicht niet is nagekomen. Begin november 2016 wordt op het nieuwe nog onbewoonde adres van een consument ingebroken. Gereedschappen, bouwmaterialen, rolluiken en een fotocamera worden ontvreemd. De consument dient via zijn verzekeringsadviseur een inboedelclaim in.

De klant is onaangenaam verrast wanneer de tussenpersoon hem laat weten dat de verzekeraar de gestolen spullen niet vergoedt, omdat de betreffende woning meer dan 180 dagen onbewoond was.

Hij beklaagt zich over het feit dat zijn verzekeringsadviseur hem niet heeft gewaarschuwd voor het feit dat na 180 dagen leegstand de inboedelverzekering voor het nieuwe adres zou worden opgeschort.
UITSPRAAK
De Geschillencommissie concludeert dat de tussenpersoon in deze situatie de consument had moeten wijzen op het feit dat dekking van de inboedelverzekering zou worden opgeschort, wanneer de woning op het nieuwe adres langer dan 180 dagen onbewoond bleef. Portegies Advies is tekort geschoten in zijn zorgplicht en zal de geleden schade aan de consument moeten vergoeden.
Onderbouwing uitspraak
De Geschillencommissie van Kifid stelt, in lijn met eerdere uitspraken van de Hoge Raad, dat van een redelijk bekwaam en redelijk handelend verzekeringsadviseur mag worden verwacht dat deze de verzekeringnemer tijdig attendeert op mogelijke gevolgen voor de dekking van de verzekering, die voortvloeien uit voor de adviseur bekende feiten. De tussenpersoon wist dat op het nieuwe adres een verbouwing gaande was en dat nog onbekend was wanneer de nieuwe woning kon worden betrokken. In augustus 2016 informeert Portegies Advies nog bij de consument of al bekend is wanneer hij naar het nieuwe adres gaat verhuizen.
De kleine lettertjes
Ten onrechte heeft de tussenpersoon niet gewezen op het feit dat na 180 dagen leegstand de inboedel op het nieuwe adres niet langer gedekt zou zijn.
Zorgplicht
Portegies Advies is de zorgplicht naar de consument onvoldoende nagekomen en dient de door consument geleden schade van bijna 9.000 euro te vergoeden.
Niet bindend
De uitspraak (GC 2018-017) in deze klacht van een consument tegen tussenpersoon Portegies Advies is op verzoek van de consument niet-bindend.
Beroep niet mogelijk
Tegen deze uitspraak is geen hoger beroep mogelijk bij de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening.
Onafhankelijke rechter
Partijen kunnen de zaak nog wel aan de rechter voorleggen.
Verzekeren zonder advies
Verzekeringen afsluiten zonder een adviseur bij de hand te hebben,
levert doorlopend het risico op dat je polis de schade niet blijkt te dekken.
En dan moet ik onwillekeurig denken aan de bekende uitspraak van Johan Cruyff : Ieder nadeel hep se voordeel.

https://www.findinet.nl/newsletter/

Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef. 

GEEN REACTIES