Cyberrisk maakt voorzichtige entree in Wft-Schade Zakelijk

cybersecurity en vertrouwen verzekeraars
© Px

Voor het eerst worden cyberrisico’s als aparte verzekeringscategorie genoemd bij de toetstermen voor Wft Schade Zakelijk. Een verdere uitwerking ontbreekt vooralsnog.

Een en ander blijkt uit het overzicht van de gewijzigde toetstermen voor de Wft-examens, die inmiddels zijn goedgekeurd door de Minister van Financiën, en die per 1 april aanstaande van kracht worden. Cyber- en dataverzekeringen vallen binnen de module Schade Zakelijk onder de zogeheten vermogensbeschermende schadeverzekeringen (“Rubriek B”), samen met aansprakelijkheid, rechtsbijstand, bedrijfsschade en krediet. De twee andere clusters zijn materiële schadeverzekeringen (bezit, verkeer en transport) en zorg/ongevallenverzekeringen.

Signaal
In het overzicht van de gewijzigde toetstermen wordt ‘cyber’ op dit moment alleen nog als categorie vermeld. Een uitwerking in detail, toegespitst op dit specifieke onderwerp, is er nog niet maar de toetstermen die worden beschreven onder het cluster vermogensbeschermende schadeverzekeringen, gelden in beginsel ook voor cyber- en dataverzekeringen, stelt een woordvoerder van het CDFD in een toelichting aan Findinet. ‘Het is een signaal naar de opleiders dat ze het onderwerp in hun lesmateriaal moeten meenemen, aangezien er een kans is dat er vragen over gesteld kunnen worden.’

Publiciteit
Dat neemt niet weg dat de nu nog bescheiden aandacht van het onderwerp in de toetstermen enigszins in contrast staat met de golf aan publiciteit over het onderwerp in het afgelopen jaar. Bijna elke zichzelf respecterende schadeverzekeraar doet ‘iets’ met cyberrisk voor de zakelijke markt, er werden onderzoeken gepubliceerd waarin werd gesproken over potentiële miljardenschades en er waren enkele grote ransomware aanvallen die zowel grootbedrijf als het mkb wakker schudden. Anderzijds is bij veel cyberproducten nog onduidelijk wat ze nu precies dekken en is er in de sector nog geen eenduidigheid over de te gebruiken definities. Onder meer verzekeringsmarktplaats Lloyd’s of London wees afgelopen jaar verschillende keren op dit laatste punt.

Praktijk
Het onderwerp is echt nog in ontwikkeling, aldus de CDFD-woordvoerder. ‘Dat is ook de reden waarom het nu nog alleen algemeen is uitgewerkt in de toetstermen. We bewegen wat dat betreft mee met de praktijk van de sector en we luisteren naar geluiden die bij de consultaties binnenkomen. Het is niet altijd te voorspellen wanneer bij een bepaald onderwerp een omslagpunt binnen de sector plaatsvindt, wat maakt dat er meer concrete details voor de toetstermen beschreven worden.’ Ter vergelijking verwijst het CDFD naar de bonus-malus regeling bij motorrijtuigenverzekeringen. ‘Ooit werd daar ook een start mee gemaakt en was dit nog geen algemeen aanvaarde praktijk en kwam het niet direct voor in de toetstermen.’

Een andere reden voor de bescheiden aandacht is dat de Wft-vakbekwaamheidseisen minimum eisen zijn, gebaseerd op een gemiddelde praktijk. Een beginnende schade-adviseur hoeft geen expert te zijn met complexere cyberrisico’s. Als er nieuwe ontwikkelingen/actualiteiten zijn inzake cyberrisk dan verwerkt het CDFD deze in de PE-examens, waarmee gediplomeerde adviseurs aantonen dat ze op de hoogte zijn van de nieuwe ontwikkelingen en dat ze deze kunnen toepassen. In de toetstermen voor PE Schade Zakelijk voor 2018 is nu een beperkte uitwerking voor cyberrisks te vinden.

Toekomst
Het CDFD sluit overigens niet uit dat in 2019 of 2020 het onderwerp concreter in de Wft-module Schade Zakelijk wordt behandeld. ‘Dat hangt af van hoe het zich ontwikkelt. Cyberverzekering moet in dat geval een bestendig onderdeel zijn van de schademarkt en bij adviseurs op minimum niveau onderdeel uitmaken van de dagelijkse praktijk.’ Ook kan de relevantie van een onderwerp voor de beroepspraktijk van de adviseur zwaarder terugkomen in de zogeheten ‘toetsmatrijzen’ die aangeven in welke verhouding het CDFD bepaalde onderwerpen bij de examens aandacht geeft. Een dergelijke wijziging in de toetsmatrijs vindt niet via de wet plaats en kan relatief snel worden doorgevoerd.

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES