Uitspraak DSW-topman Oomen wekt verbazing

Het Zorgverzekeringsfonds had in 2016 €1,5 mrd meer beschikbaar dan 2015. Toch krijgen zorgverzekeraars volgens Chris Oomen €400 mln minder uit dit fonds. Hoe kan dat?

Oomen stelde vrijdag in het Radio 1-journaal dat door deze tegenvaller de premie voor de basisverzekering door deze tegenvaller mogelijk €30 euro per jaar zal toenemen. En dat leidde weer tot de voorspelbare boze reacties richting de zorgverzekeraars die ‘zouden zwemmen in de reserves’ en dat premieverhogingen onnodig zijn.

Dat neemt niet weg dat Oomen’s uitspraak dat er over 2016 €400 mln minder aan zorgverzekeraars is uitgekeerd, verbazing oproept. Het budget van het Zorgverzekeringsfonds is de afgelopen drie jaar juist met een paar miljard gestegen. Voor het fonds, dat gevuld wordt met bijdragen van de rijksoverheid en door de inkomensafhankelijke zorgpremie die werkgevers voor hun werknemers afdragen, was in 2015 €41,4 mrd beschikbaar. In 2016 steeg dit naar €42,8 mrd en dit jaar komt het beschikbare bedrag uit op €43,9 mrd.

Wat een mogelijke verklaring voor dit raadsel zou kunnen zijn, is dat de tegenvaller van toepassing is op sommige verzekeraars. Minister Schippers van VWS heeft enige tijd geleden de toewijzing van middelen vanuit het Zorgverzekeringsfonds gewijzigd. Zorgverzekeraars die meer ‘kostbare’ verzekerden (bv vanwege een chronische aandoening) aan zich weten te binden, krijgen voortaan meer uit het fonds. Zorgverzekeraars die daar minder goed in slagen, krijgen dan uiteraard minder uitgekeerd. Dat verzekeraar DSW nu naar buitenkomt met de tegenvaller, zou er op kunnen wijzen dat DSW onder de laatste categorie valt. En dat de aangekondigde premieverhoging dus ook in eerste instantie voor DSW zelf zou gaan gelden.

GEEN REACTIES