Analyse: wat gaat Aon doen met Unirobe Meeùs?

Verzekeringsmakelaar Aon maakte gisteren de overname van intermediairsketen UMG bekend. Wat zijn de plannen van Aon met deze ‘prooi’?

Uit het persbericht blijkt dat Aon naast het grootbedrijf ook een stevige positie in het mkb-segment wil realiseren. Aon is nu ook al actief in het midden- en kleinbedrijf maar wordt met de overname van Unirobe Meeùs naar eigen zeggen marktleider in dit segment. Volgens Aon-woordvoerder Susan van Eck is er sprake van ‘een goede match’. ‘We willen graag groeien in het mkb. Op dit moment is ongeveer 10% van onze omzet mkb-gerelateerd. We hebben nu slechts een beperkt marktaandeel, dat door de overname van UMG flink wordt uitgebreid. Het is de grootse markt van Nederland en ook de hardst groeiende als gevolg van de aantrekkende economie.’

Dat roept de vraag op wat er met de merken van UMG gaat gebeuren na de overname. Onder meer Meeùs, IAK en Kröller zijn in de Nederlandse markt gevestigde namen, in het bijzonder in de mkb-markt. De vraag is daarom of het verstandig is deze merken zomaar op te doeken. Aon wil daar bij monde van Van Eck nog niks over kwijt. Eerst moeten volgens haar de formele goedkeuringen van de AFM en de ACM en van beide ondernemingsraden binnen zijn, voordat de makelaar en risicoadviseur zich daarover uitlaat.

De geschiedenis van Aon in Nederland leert echter dat de ‘Nederlandse’ merknamen tot nu toe vaak het onderspit moesten delven. De voorganger van Aon Nederland, de Hudig Langeveldt Groep, mocht de eigen naam na de overname door Aon in 1991 nog een tijdje aanhouden, maar verdween na een tussenstap in 1996 (Aon Hudig), uiteindelijk naar de achtergrond.

Verder is het de vraag wat er met de volmachtbedrijven van Aon (Jacobs & Brom) en UMG (UMG Assuradeuren) gaat gebeuren. Worden beide bedrijven in elkaar geschoven of gaan ze los van elkaar opereren? Ook hier wil Van Eck nog niet op vooruitlopen. Maar gegeven de ontwikkelingen op de Nederlandse verzekeringsmarkt, zoals consolidatie en standaardisatie, lijkt nauwe samenwerking onvermijdelijk

Tot slot springt de enorme pluk particuliere klanten die Aon door de overname krijgt in het oog. Op dit moment heeft Aon circa 263.000 particuliere klanten. Dit zijn vooral klanten binnen zogeheten ‘affinities’, waarbij een collectief contract wordt afgesloten met bijvoorbeeld werkgevers of koepelorganisaties, en werknemers op die manier verzekerd zijn via Aon. Maar de klantengroep omvat ook ‘reguliere’ particuliere klanten die Aon werft via het online kanaal, aldus Van Eck. Door de overname van UMG komen er bijna 600.000 klanten bij. Voor een deel zijn dit eveneens affinities (UMG noemt deze groep communities), geeft Van Eck aan en Aon wil volgens haar ook in deze categorie groeien. Wat de plannen zijn met de andere particuliere klanten van UMG is op dit moment nog onduidelijk.

GEEN REACTIES