Tweedeling op de markt voor energiezuinige koopwoningen

Vergroening woningen zet door, maar niet voor de laagste energielabels

Er is een tweedeling op de markt voor energiezuinige woningen ontstaan, blijkt uit onderzoek van hypotheekverstrekker BLG Wonen. Huishoudens met een inkomen tot twee keer modaal, kopen beduidend minder vaak een zeer energiezuinige woning. Reden is dat voor deze groep het aanbod aan betaalbare huizen met minimaal een A-label gering is.

Vanaf 2024 wil het kabinet de leennormen voor het afsluiten van een hypotheek aanscherpen. Dit heeft als gevolg dat potentiële kopers van woningen met een lager energielabel in de basis minder kunnen lenen.

BLG Wonen onderzocht in hoeverre inkomen een rol speelt bij het kopen van een woning met een gunstig energielabel. Uit een analyse onder nieuwe klanten (periode 2021-2023) blijkt dat huishoudens die tot twee keer modaal verdienen in 13 procent van de gevallen voor energiezuinige label-A-woningen kiezen. Het gaat in deze inkomenscategorie om kopers met een gezamenlijk bruto-inkomen van minder dan €80.000 per jaar. Huishoudens die meer dan dit bedrag verdienen kopen 45 procent vaker zo’n zeer energiezuinige woning.

Onder starters is er sprake van een nog groter verschil tussen de inkomensgroepen. Slechts een op de tien starters die minder dan twee keer modaal verdient, koopt een woning met energielabel A. Bij de inkomensgroep boven twee keer modaal, is het aandeel twee keer zo groot, ofwel bij een op de vijf starters.

Huishoudens met een inkomen tot twee keer modaal die er wel in slagen een label-A-woning te kopen, brengen beduidend meer eigen vermogen en/of overwaarde mee om deze woning te bekostigen. In bijna de helft van de gevallen betreft de lening maximaal 60 procent van de marktwaarde van de woning.

Bovendien is er een sterke relatie tussen de beschikbaarheid van energiezuinige woningen en de prijs van de woning. Zo had slechts 4 procent van de aangekochte woningen tot €200.000 in de onderzochte periode energielabel A. De beschikbaarheid van dit type woningen neemt toe in hogere prijsklassen. Boven de €400.000 is minimaal een op de vijf woning zeer energiezuinig.

Het onderzoek laat volgens BLG Wonen zien dat juist de inkomensgroepen die een lage energierekening hard kunnen gebruiken, minder vaak een zeer energiezuinige woning kunnen kopen. Om toch aan energiezuinige woning te geraken zouden mensen volgens de hypotheekverstrekker bijvoorbeeld een woning met een ongunstig label kunnen aankopen en deze verduurzamen. De overheid stelt hiervoor subsidies beschikbaar. Daarnaast verwacht BLG Wonen dat mensen die een woning willen verduurzamen in de toekomst meer kunnen lenen dan nu mogelijk is.

Bron: BLG Wonen

GEEN REACTIES