Tweede kamer voor afschaffing tijdelijke huurcontracten

Voormalig veerpleeghuis te Assen dat op termijn zal worden gerenoveerd tot 140 zelfstandige woningen.

ZINLOZE LEEGSTAND OP DE LOER ? 
De Tweede Kamer debatteerde op donderdag 11 mei over het afschaffen van tijdelijke huurcontracten voor zelfstandige woonruimten, een initiatiefwetsvoorstel van de Kamerleden Henk Nijboer (PvdA) en Pieter Grinwis (ChristenUnie).

Het initiatiefwetsvoorstel regelt dat tijdelijke contracten voor zelfstandige woonruimte alleen nog in specifieke gevallen zijn toegestaan. Nu kan dat nog tot maximaal twee jaar. De initiatiefnemers willen af van deze ‘wegwerpcontracten’. Huurders moeten iedere twee jaar verhuizen en hebben daardoor te maken met stress, onzekerheid en hoge verhuiskosten, aldus de indieners. Volgens hen signaleren gemeenten dat de leefbaarheid van wijken onder druk komt te staan door het grote aantal bewonerswisselingen.

Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening komt naar de Kamer voor het debat. Omdat het een initiatiefwetsvoorstel betreft, is het niet aan de minister om het te verdedigen maar aan de indieners zelf, de Kamerleden. De minister treedt op als adviseur van de Kamer.

Inmiddels heeft de Tweede Kamer ingestemd met dit voorstel.

Verhuur op basis van een vast contract wordt de basis als het aan de Kamer ligt.
De regeling zou ook gaan gelden voor studenten.
Een tijdelijk huurcontract is dan alleen nog wettig als er sprake is van verhuur van de woningen nadat deze is verlaten in verband met samenwonen.
Er zijn echter nog wel meer goede redenen om een woning op tijdelijke basis te verhuren.
Zoals in het geval men een andere woning heeft gekocht terwijl de oude woning nog niet is verkocht.
Of in het geval een woning deel uit maakt van een gebouwencomplex waarvoor een aanvraag is ingediend tot sloop of renovatie en verduurzaming.

Monumentaal bedrijfsgebouw in Oisterwijk, waarvoor vergunning is verkregen voor 11 appartementen. De bouw kan pas beginnen als de bouwvergunning is verleend.

Of de Wetswijziging voorziet in een door de Gemeenteraad verstrekte vergunning tot tijdelijke verhuur, is niet bekend.

GEEN REACTIES