Tussenpersoon spoort verzekeraar onvoldoende aan en voldoet zo niet aan zorgplicht. Schade: €16.027,70

Tussenpersoon spoort verzekeraar onvoldoende aan en voldoet zo niet aan zorgplicht. Schade: €16.027,70
© Pixabay

Verzekeraar ASR is traag met het wijzigen van de begunstigde van een levensverzekering. De tussenpersoon namens Hoogland Assuradeuren B.V. is niet alert genoeg met het aanmanen van de verzekeraar. Met als gevolg dat de uitkering van de levensverzekering bij de ex van verzekerde terechtkomt in plaats van bij diens huidige partner. De Geschillencommissie van het Kifid oordeelt dat de tussenpersoon niet heeft voldaan aan zijn zorgplicht en veroordeelt hem tot vergoeding van de schade ter hoogte van de verzekeringsuitkering: €16.027,70.

De betreffende levensverzekering werd afgesloten in 1990. In 1998 is de toenmalige partner van verzekerde aan deze verzekering toegevoegd als tweede verzekerde en eerste begunstigde van de uitkering bij overlijden. De relatie gaat uit, op 13 maart 2015 heeft de tussenpersoon aan verzekeraar laten weten dat de naam van de ex-partner verwijderd moet worden en de verzekering premievrij gemaakt moet worden.

Niet goed verwerkt
Op 29 mei 2015 laat de tussenpersoon aan de verzekerde weten dat het verzoek niet goed verwerkt is bij verzekeraar. Een aanpassing zou volgen. Op 2 juli 2015 geeft de verzekeraar een polisblad af met nog steeds de naam van de ex-partner erop. Een dag later maakt de tussenpersoon een telefoonnotitie van een gesprek met een verzekeringsmedewerker met het verzoek dit alsnog aan te passen.

Op 29 oktober 2015 overlijdt de verzekerde onverwachts. Verzekeraar keert het verzekerde bedrag à €16.027,70 aanvankelijk aan de nieuwe partner uit, maar vordert het op 7 maart 2017 terug.

Geen ingebrekestelling
De Geschillencommissie stelt dat van de tussenpersoon mocht worden verwacht dat hij zich de nodige moeite zou getroosten om te zorgen dat de polis alsnog correct zou worden aangepast. Maar afgezien van de telefoonnotitie van 3 juli 2015, blijkt niet dat tussenpersoon enige actie heeft ondernomen richting verzekeraar. Van een schriftelijke ingebrekestelling is geen sprake en ook blijkt niet dat Tussenpersoon tussen juli 2015 en het overlijden van de man de consument geïnformeerd heeft over het feit dat verzekeraar kennelijk geen gehoor gaf aan het verzoek tot aanpassing.

Aangezien sprake is van een periode van ongeveer vier maanden tussen het laatste polisblad en het overlijden, had de tussenpersoon ruim de tijd om te zorgen dat het polisblad zou worden aangepast, stelt de commissie. Daarom is de Commissie van oordeel dat de tussenpersoon onvoldoende heeft gedaan om correcte uitvoering te geven aan de opdracht en de op hem rustende zorgplicht. Tussenpersoon dient de schade die Consument als gevolg daarvan lijdt te vergoeden.

De uitspraak is niet-bindend, maar tegen de uitspraak staat geen hoger beroep open bij de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening. Wel kunnen partijen nog naar de rechter.

GEEN REACTIES