Swiss Re en Vivat: een goede match?

VIVAT gaat zich richten op pensioenen en fors inkrimpen

Eind vorige week dook opeens herverzekeraar Swiss Re op als mogelijke gegadigde voor het te koop staande Vivat. Waarom is Swiss Re geïnteresseerd?

Sinds Vivat officieel door Anbang in de etalage is gezet, worden regelmatig de ‘usual suspects’ genoemd als mogelijke koper, zoals Aegon en ASR. Dat nu een herverzekeraar wordt genoemd en naar verluidt al heeft gesproken met de Chinese overheid is op z’n minst opmerkelijk. Wat moet herverzekeraar Swiss Re met een primaire verzekeraar?

Een blik op de portefeuille van Swiss Re leert echter dat er toch wel enige activiteiten worden ontplooid op de primaire markt. In Nederland gebeurt dat onder meer via de werkmaatschappijen Iptiq en Elipslife, vooral op het vlak van leven en zorg. Zo is de portefeuille van de voormalige Algemene Levensherverzekering Maatschappij verdeeld onder deze twee merken. Iptiq is verantwoordelijk voor de levenpolissen die zijn gesloten in combinatie met een spaarhypotheek bij ING Bank, RegioBank en ABN Amro, levenpolissen waarbij Westland Utrecht als gevolmachtigde optreedt en de beurshypotheekpolissen van Van Lanschot. Elipslife nam de zakelijke pensioenportefeuille over, inclusief het pensioen voor DGA’s.

Verder is Iptiq actief op de Nederlandse zorgmarkt. Sinds dit jaar is Iptiq risicodrager voor de merken Promovendum, National Academic en Besured, uitgevoerd door CAK Volmacht. Daarnaast ontwikkelt Iptiq als risicodrager white label-producten voor andere partijen. Een Nederlands voorbeeld is de ORV van TAF. Elipslife is naast de pensioenpoot, onder meer operationeel op de markt voor WGA- en WIA-verzekeringen.

Swiss Re wil, getuige de strategische ambities, groeien in de primaire markt voor levensverzekeringen en ‘zakelijke oplossingen’ (pensioen, WGA, etc.). Vanuit dat gezichtspunt is een acquisitie in Nederland dan niet gek te noemen. Vivat beschikt met Zwitserleven over een relevante zakelijke pensioenportefeuille en met Reaal over een kanaal richting particulieren en mkb-ers voor bijvoorbeeld ORV- en AOV-verzekeringen. Vanuit herverzekeringsoogpunt is het allemaal wat minder duidelijk. Je zou kunnen zeggen dat Vivat de eigen herverzekeringen naar Swiss Re kan overbrengen bij een overname, maar dit is geen overtuigend argument voor een grote transactiesom. Verder zit Swiss Re waarschijnlijk niet te springen om de primaire schadeportefeuille van Vivat.

Wanneer de Zwitserse herverzekeraar een bod gaat uitbrengen, zal dat naar verwachting alleen gaan om het levendeel, dit is gebundeld in de Vivat-dochter SRLEV. De rest zal dan waarschijnlijk worden doorverkocht aan een andere partij. In dit scenario krijgt Zwitserleven dan weer een Zwitserse moeder en vanuit sentimenteel, en marketingtechnisch, oogpunt is dat toch best geinig.

GEEN REACTIES