Scholing van asielzoekers op locatie is de enige zinnige oplossing

Notitie voor de leden van de 2e kamer.

De instroom van asielzoekers die naar Europa willen, is in praktische zin geen zaak die gaat leiden tot een onhoudbare situatie.

De enig denkbare oplossing is : het op grote schaal scholen van emigranten.
Dat kan gebeuren in de landen waar zij wachten op de oversteek, maar dat kan ook gebeuren in het land van herkomst.

Door scholing, kan vastgelegd worden welke vaardigheden of kunde zij hebben.
Tijdens scholing, kunnen zij de Engelse en Franse of Duitse taal machtig worden.
Tijdens scholing kan met de registratie als vluchteling al worden begonnen.

Als de na de scholing nog steeds willen emigreren, dan moeten zij op ordentelijke wijze
worden voorgedragen bij de EU vluchtelingen instantie.
Die kan hen vervolgens op ordentelijke wijze laten overkomen per vliegtuig of schip.
En vervolgens kan het ontvangende land voorzien in een woning voor het hele gezin.

Dit lijkt mij de enige manier om nodeloze doden te voorkomen.
Vluchten in een lekke reddingsvlot is geen optie.
De Middellandse zee is een verraderlijke zee. Ik heb daar genoeg gevaren om het te weten.

Hier aankomen zonder een taal machtig te zijn, zonder duidelijk te kunnen maken wat je kunt betekenen voor ons land, is ook zinloos.

Het huidige beleid kan slechts leiden tot haat en nog meer slachtoffers, burgelijke onlusten en wat niet meer aan onheil te bedenken is.

GEEN REACTIES