Rode jurk? Weg ermee!

Heb je ook last van mensen met een rode jurk-fixatie? Meld het en laten we er iets tegen doen!

Het is aan de orde van de dag. Tijdens bijeenkomsten, discussies en ook beïnvloedt het de besluitvorming. En daar kan je als individu, ondernemer en zelfs als gehele bedrijfstak behoorlijk veel last van hebben: de rode jurk-fixatie.

Die term kwam bij me op tijdens een schitterend vertolkt cello-concert. De celliste speelde prachtig. Op haar spel was niets aan te merken. Maar in de pauze bleek dat lang niet iedereen mijn enthousiasme deelde. Erger: haar fraaie interpretatie van het muziekstuk leek niemand opgevallen te zijn. Het was haar rode jurk die de discussies in de foyer domineerde. Een foute keuze, luidde het algemene oordeel. Dat ze meende er zo opvallend bij te moeten zitten met die cello tussen haar benen is tot daaraan toe, zei mijn hangtafel-buurvrouw. Maar dan had ze er op zijn minst rekening mee kunnen houden dat ze niet meer het figuur van tien jaar geleden heeft. Kennelijk had het geen indruk gemaakt dat ze de sterren van de hemel speelde.

Die mensen hadden een duur kaartje gekocht met de bedoeling naar een concert te luisteren. Uiteindelijk hebben ze het geld uitgegeven om een jurk te kunnen recenseren. Ze waren afgedwaald van de zaak waarom het in de kern ging. Anders gezegd: ze leden aan de rode jurk-fixatie.

Een gebrek waar veel mensen last van hebben en – erger – ze zorgen daarmee voor veel overlast.

Een voorbeeld:

De regelgever stelt terecht de voorwaarde dat iedere adviseur deskundige en integere adviezen moet geven. De klant moet er blind op kunnen vertrouwen dat hij volledige en juiste informatie krijgt. En dan moet het niet uitmaken of die adviseur zelfstandig ondernemer is of in loondienst werkt bij een intermediairbedrijf, bank of verzekeraar. Hoe kan je dat waarborgen? Door te eisen dat iedere adviseur over een geldig diploma beschikt. Tot zo ver de kern van de zaak.

Maar dan komt de rode jurk om de hoek kijken. Niemand lijkt te kijken naar de manier waarop bedrijven van oudsher hun bedrijfsvoering hebben ingericht. Dat een bedrijf dat zich volledig gespecialiseerd heeft in uitvaartverzekeringen bijvoorbeeld geen andere leven- en vermogensproducten verkoopt/adviseert. Dat op de motorrijtuigenafdeling geen opstaldossiers te vinden zijn. En ga zo maar door. De rode jurk is het bestaande vakbekwaamheidsgebouw, ooit bedoeld voor feitelijk leiders. Een gebouw dat nog wat hoger op de steigers wordt getild tot op HBO-niveau. Daar is veel voor te zeggen. Maar om dat niveau dan ook te gaan eisen van alle adviserende medewerkers in alle echelons van alle financiële instellingen? Dan maak je van elk bedrijf een ‘science park’ zonder weerga waar menige hogeschool jaloers op kan zijn. Mooi voor het niveau van het bedrijf, minder mooi voor het niveau van de kostprijs van een advies.

De bedoeling van de regelgever was bepaald goed. Jammer alleen dat hij afgedwaald is door het probleem te willen oplossen met een bestaand instrument dat daar niet voor bedoeld was. Jammer voor de adviseur die alleen nog de vermogende elite aan het loket krijgt. En dubbel jammer voor de klant die weliswaar centraal staat maar niet het geld heeft om zijn belang te laten behartigen.

Jan Aikens

Meer voorbeelden van rode jurken zijn van harte welkom: redactie@findinet.nl

GEEN REACTIES