Jan Aikens: Bgfo per 1-1-2013 lijkt niet haalbaar

Blijft definitieve Bgfo-tekst tot eind van het jaar een goed bewaard geheim?

In zijn brief over de ‘bankierseed’ schrijft De Jager dat hij vasthoudt aan een eed/verklaring die door alle personen werkzaam in de financiële sector moet worden afgelegd.

Minstens zo belangrijk in die brief is de daarin beschreven voortgangsprocedure.

Wat de Bgfo-bepalingen betreft stelt hij: “Het Wijzigingsbesluit zal in de komende periode naar de Raad van State worden gestuurd voor advies, en voor het einde van dit jaar worden gepubliceerd in het Staatsblad.”

Die boodschap kan zonder overdrijving als dramatisch bestempeld worden. In grote lijnen is wel bekend op welke punten het Bgfo gewijzigd gaat worden. Dat er een provisieverbod komt voor de meeste financiële producten staat vast. Datzelfde geldt voor de individuele diplomaplicht voor adviserende medewerkers die hun kennis via een bedrijfsvoeringsmodel ‘real time up to date’ moeten houden. En zo zijn er meer veranderingen, zoals die van het vakbekwaamheidsgebouw, die in grote lijnen bekend zijn.

Maar de nieuwe regels kunnen pas perfect geïmplementeerd worden wanneer zij tot in detail bekend zijn.

– Wat betekent concreet dat het besluit ‘in de komende periode’ naar de Raad van State wordt gestuurd?

– Hoeveel tijd zal het adviescollege nodig hebben?

Pas als de antwoorden op deze vragen bekend zijn, weten we bij benadering wanneer de definitieve concepttekst gepubliceerd wordt. Aannemende althans dat er nog een concept ter discussie aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. Daar spreekt de minister namelijk in zijn brief niet over. Is dat wel het geval dan vindt de behandeling in elk geval niet plaats vóór de verkiezingen van 12 september en ongetwijfeld ook niet pal daarna.

Als we de tekst in de brief letterlijk moeten opvatten, dan weet de branche ‘voor het einde van dit jaar’ pas echt waar zij in januari 2013 aan toe is.

Het is volslagen duidelijk dat er dan geen tijd meer resteert om de nieuwe regels voor die datum te implementeren Als het door de minister beschreven voortgangsproces serieus genomen moet worden – en waarom zou daaraan getwijfeld moeten worden? – dan is inwerkingtreding van de nieuwe regels per 1 januari 2013 zo niet onmogelijk, dan in elk geval onredelijk.

De minister moet nu exact aangeven op welke data hij welke stappen in het proces denkt te nemen. Dat is wel het minste waar marktpartijen recht op hebben. Het zou niet verbazen als dan blijkt dat de inwerkingtreding, overigens zeer tegen de zin van Adfiz en Verbond, minstens een halfjaar naar achter geschoven moet worden.

Jan Aikens

Lees meer hierover in het gratis pdf-vakblad Branche in Beweging

GEEN REACTIES