Reisverzekering : een rammelkast binnen de branche !

verzekeraar
Regelmatig ontvangt de redactie van Findinet berichten en signalen waarin teleurstelling wordt uitgesproken over  de zin en onzin van bepalingen die verzekeraars hebben opgenomen in hun verzekeringsvoorwaarden. Soms via het intermediair. Steeds vaker weet de consument ons te bereiken. Onze reeks van 13 publicaties over de schandelijke wijze waarop de ANWB zich de afgelopen jaren heeft verrijkt door verzekeringsproducten aan de man/vrouw te brengen via haar dochters Unigarant/UVM , maakt duidelijk dat het ook met de vakkennis soms wel erbarmelijk gesteld is.

De vis rot aan de kop.
Als het verdienmodel van een verzekeraar leidend is geworden, dan verliest men de focus op de doelstelling van verzekeringsproducten:
het leveren van de zekerheden waarvoor de consument rugdekking zoekt.
Een oud spreekwoord is : de vis rot aan de kop.

Op je tellen passen !
Met andere woorden : als de CEO van een verzekeringsonderneming meer verstand van verdienmodellen heeft dan van verzekeringen, dan moet je als adviserend intermediair op je tellen passen!

Thans onze focus op deze branche
Sinds jaar en dag sluiten mensen reisverzekeringen. Vroeger was het vanzelfsprekend dat mensen een doorlopende reisverzekering afsloten via het adviserende intermediair. Later zijn verzekeraars aflopende verzekeringsproducten gaan aanbieden via de reisbranche.
Ook via internet kan men zowel “direct” als “indirect” reisverzekeringen afsluiten.

Een reisverzekering is eigenlijk een grabbelton waarin een scala van
* belangen,
* gevaren,
* risico’s
worden gedekt.
En iedere verzekeraar heeft dan natuurlijk ook nog eens zijn eigen voorwaarden bedacht.
Tarieven zijn niet transparant.
Dit alles maakt het beoordelen van het product er allemaal niet overzichtelijker op.

Het gaat doorgaans om relatief weinig geld. Veel consumenten denken dan dat het geen zin heeft om advies te vragen. Een aflopende reisverzekering of een doorlopende : dankzij de hevige concurrentie van winkelketens als de Hema en de reisbranche is het voor het adviserende intermediair nauwelijks nog de moeite om zich zodanig te verdiepen in de voorwaarden van de aanbieders, dat het opstellen van een adequaat dossier voor het uitbrengen van advies haalbaar is.

Directe aanleiding voor dit artikel is het feit dat ons regelmatig berichten bereiken m.b.t. afgewezen schades, waarvan men zich kan afvragen of de verzekeraar zelf nog wel begrijpt waar hij mee bezig is.
Ter illustratie : 

1) Doorlopende reisverzekering
De verzekerde reist per vliegtuig terug naar NL. Na aankomst blijkt dat de koffer niet is
aangekomen. Deze wordt ook niet meer aangetroffen. In de koffer een aantal kleren en
een sleutelbos waaraan huissleutels, een afstandbediening van de garagedeur en de
digitale autosleutels van de wagen die in Nederland op het vliegveld was achtergelaten.
Nieuwe digitale autosleutels kosten al gauw € 350,=.
De Europeesche weigert de kosten van de autosleutels te vergoeden omdat het hier een onderdeel van een auto betreft.
Onderdelen van auto’s zijn nl. van de dekking uitgesloten.
Naar mijn mening is hier sprake van een vreemde gang van zaken. Het gaat hier om goederen die in de vorm van bagage onderweg zijn van A naar B.

Relevant mits…..
De betreffende uitsluiting in de doorlopende polis zou alleen relevant mogen worden toegepast, indien en zodra de verzekerde met zijn eigen auto reist en zijn sleutels verliest.

Oneigenlijk toegepast
Het inroepen van deze uitsluiting indien en zodra er sprake is van “transport” van zulke
zaken, valt van mij betreft onder de noemer ‘oneigenlijk gebruik’ dus misbruik van
polisbepalingen.

 

2) Doorlopende reis/annuleringsverzekering
Sinds 1980 boeken 8 (Belgische en Nederlandse) vriendinnen iedere twee jaar een reis
naar verre oorden. Nepal, China, Vietnam, Thailand en zo voort.
In 2016 ging de reis naar IJsland.

Het verzekerde belang
Iedere vriendin betaalde dus 1/8e van de totale reissom. Per persoon dus een belang van 12,5 %. Sommige reisgenoten reizen vaker en hebben een doorlopende reisverzekering.
Sommige niet.

 

 

Schrijver is de klaagster en haar overkomt een ongeval en als gevolg daarvan kan
moet zij de reis annuleren.

Geld gedeeltelijk terug
De reisorganisatie is bereid haar boeking te annuleren. Zij ontvangt een creditering.
Maar omdat de 2-persoons kamer dan gebruikt wordt door 1 persoon, wordt de meerprijs van een dergelijk gebruik van de kamer in mindering gebracht op de creditering.

De Europeesche stelt dat zij bereid is om het verschil te betalen tussen de reissom en de
vergoeding die de reisorganisatie reeds heeft verstrekt, doch brengt daarop in mindering
de meerkosten van de 1-persoons kamer.
Deze kosten zouden volgens de Europeesche vergoed moeten worden door de
verzekeraar waarbij die reisgenoot een annuleringsverzekering heeft afgesloten.
6 vriendinnen hebben een reisverzekering. Sommige in België, andere in Nederland.
Twee hebben geen doorlopende annuleringsverzekering.
De Europeesche persisteert dat de resterende schade door haar verzekerde moet
worden verhaald op de persoon die op de 1-persoons kamer heeft gelegen.
Dan moet er dus een schadeaangifte, medische verklaring etc. worden ingediend bij
de verzekeraar van de kamergenoot.
Het verzekerde belang wordt niet gevolgd.
En de hele ambtelijke molen moet dus wederom op gang worden gebracht zodat klaagster gecompenseerd wordt voor een deel van de schade waarvan het belang specifiek bij de Europeesche was gedekt.
Maar de Eurpeesche heeft hiervoor geen begrip : haar cliënt moet de resterende schade zelf verhalen op .. …. Ja op wie ?

3) Kampeerwagenverzekering
De eigenaar van een dure Camper is lid van de desbetreffende vereniging.
Deze vereniging heeft zich opgeworpen om een collectieve verzekering af te sluiten.
Dat is immers veel goedkoper dan via een tussenpersoon.
Het ideële oogmerk van de vereniging om op te komen voor de belangen van haar
leden, wordt zo weer eens duidelijk benadrukt.

Waardepapieren
Klager leest in het clubblad dat de leden dringend wordt aangeraden om een sterke
kluis aan te laten brengen in de vloer van de Camper. Daarin kunnen dan alle
waardepapieren worden opgeborgen. Immers : waardepapieren die niet adequaat zijn
opgeborgen, zijn van de verzekering uitgesloten.
Klager laat meteen een kluis in de vloer aanbrengen.

RWD
Klager heeft zijn paspoort, rijbewijs en kentekenpapieren in de kluis opgeborgen, toen
hij een museum ging bezoeken. Na terugkomst bemerkt hij dat zijn mooie bus is
gestolen.
Dezelfde dag nog belt klager met de RWD, om zo te voorkomen dat de wagen op een
ander kenteken kan worden gezet. De RWD maakt er notitie van en bevestigt dat zij
niet zonder overleg tot wijziging van de tenaamstelling zullen overgaan.

DIEFSTAL NIET GEDEKT
De verzekeraar (Europeesche) weigert de schade van € 50.000,= te vergoeden, omdat
klager niet in staat is om het kentekenbewijs te overleggen.

Dat dit eigendomsbewijs inmiddels waardeloos is geworden omdat de RDW
gewaarschuwd is, is voor de schadebehandelaar niet relevant.

RECHTSBIJSTAND
Gelukkig heeft klager een doeltreffende rechtsbijstandverzekering afgesloten.
Maar ook deze geven niet thuis, omdat het argument van de Europeesche nadrukkelijk
voortvloeit uit de polisvoorwaarden.

OVERREDINGSKRACHT
Uiteindelijk is de Europeesche toch overstag gegaan, nadat een ter zake kundige
adviseur zich met de zaak is gaan bemoeien en de onredelijkheid van het ingenomen
standpunt heeft aangekaart bij de directie van de Europeesche.

Drie voorbeelden van schades waarbij de geboden zekerheiden niet werden waargemaakt op grond van oneigenlijke argumenten.

Steunpunt voor registratie van oneigenlijke argumenten
De vraag is gerechtvaardigd of hier geen taak ligt voor de branchevereniging.
Alleen indien er sprake is van een steunpunt waarbij het aangesloten intermediair kan
registreren welke problemen zij ondervinden bij het verhalen van schades die toch
eigenlijk gedekt zouden moeten zijn, kan er een draagvlak ontstaan voor het eisen van
verbeteringen van de producten die de intermediairs verkopen.

Zo lang een dergelijke steunpunt niet bestaat, kunnen adviseurs hun ervaringen op dit gebied delen met anderen, door deze voor te leggen aan Findinet. Mits er sprake is van een duidelijk verhaal, gebaseerd op feiten, zal de redactie van Findinet meewerken aan het publiceren daarvan.

Wordt vervolgd.

Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES