Regeren is vooruitzien

Limburg krijgt een loket waar inwoners schade als gevolg van de voormalige mijnbouw kunnen melden en afhandelen. Dit Instituut Mens, Milieu en Mijnbouw Limburg (I3ML) gaat burgers helpen bij mijnschade aan hun huis, bij het verhalen van schade op (rechtsopvolgers van) mijnexploitanten en het zoeken naar een aannemer. Daarnaast is het instituut ook een kenniscentrum voor onderzoek naar mijnbouwschade. Den Haag gaat voormalige mijneigenaren zoals DSM vragen de mijnschade te vergoeden. Waar dat onvoldoende blijkt, springt het Rijk bij.
Dat wordt weer een traject van tientallen jaren rukken en trekken. Wie op de overheid wacht, wacht het langst!
Het Rijk maakt overigens geen gebruik van haar recht op subrogatie. Zij vergoed de schade niet bij voorschot, maar beziet of deze op DSM kan worden verhaald. Ooit DE STAATS MIJNEN  wel te verstaan.

Dat de overheid niet zo ruimhartig is als zij vaak doet geloven, is wel gebleken bij de afhandeling van schadevergoedingen voor:
1) Gasbevingen in Groningen
2) Overstromingen in Limburg
3) Verzakkingen na zoutwinning in Veendam
4) Verzakkingen door Mijnbouw in Limburg
5) Terrorisme en schietpartijen
6) Een ongeval met een kerncentrale
7) Data-gerelateerde schade (zoals millennium)
8) Exploderende vliegtuigbommen.
9) vermeende fraude bij kinderopvangtoeslag
10) Verplichte sluiting van de Horeca na de uitbraak van Corona
11) Handelingen van ambtenaren die doelbewust succesvolle ondernemingen doen bezwijken

Toen de Catastrofe Risico Polis in 1994 werd geïntroduceerd, waren Lloyd’s Underwriters zich terdege bewust van het feit dat zij mogelijk schade zouden moeten vergoeden die veroorzaakt werd door activiteiten die derden zoals D.S.M., AKZO, N.A.M. e.d. hebben ondernomen met instemming van de Rijksoverheid.
Het verhalen van schade op deze private partijen is per definitie een kostbare zaak voor een individueel slachtoffer. Maar heel Nederland gebruikt zout, aardolie, gas en kolen.

Collectieve gevaren
Dus dan is het zinnig dat een verzekering die collectieve gevaren dekt, tevens kan worden ingezet voor het vergoeden van schade door de onvoorzienbare gebeurtenissen zoals genoemd in 1 t/m 6.

Verzekeraars zijn niet alleen beter in staat om een schade op adequate wijze te regelen.
Zij zijn ook uitstekend in staat om schade te verhalen op de aansprakelijke partijen.

SUBROGATIE

Als u uw lesmateriaal goed bestudeerde, dan moet u weten wat de betekenis is van Subrogatie:
Bij subrogatie treedt een nieuwe schuldeiser in de plaats van de oorspronkelijke schuldeiser. De nieuwe schuldeiser neemt alle rechten en plichten uit hoofde van de vordering over.
Met andere woorden : de verzekeraar die schade betaald aan zijn klant, kan de vergoeding verhalen op D.S.M., A.K.Z.O, N.A.M. of op de Overheid.

Ontwerpfouten
Als een gebouw verzakt als gevolg van een fout ontwerp, is de aannemer aansprakelijk en de verzekeraar van de architect dekt de schade. Zoals in 2017 op Eindhoven Airport:
Aansprakelijkheidsverzekering
Evenals de autofabrikant die foute software installeert, waardoor ongelukken ontstaan.
Op grond van subrogatie, kan de autofabrikant die schade weer verhalen op de leverancier van de software. En die heeft dan weer een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij de verzekeraars.

Natuurcatastrofes
Dat is niet het geval als natuurgeweld ons land treft. Zoals een Storm, een natuurlijke aardbeving, de inslag van een Meteoor, Hagelstenen, Kruiend ijs, een stormvloed.

Maar bij schade door een collectieve oorzaak, maakt het voor de verzekerde niet uit of de verzekeraar de schade op een ander kan verhalen.

Het is betreurenswaardig dat de Nederlandse verzekeraars indertijd en nog steeds weigeren (desnoods op basis van premier risque) een adequate verzekeringsoplossing te bieden.

GEEN REACTIES