Petitie tegen verplichte AOV voor zelfstandigen

Dinsdag 30 mei a.s. overhandigt Roos Wouters, oprichter van de Werkvereniging, een petitie aan de Tweede Kamer. De petitie, die is ondertekend door 21.000 mensen, richt zich tegen de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen.

Dat de weerstand tegen de voorgestelde AOV-plicht voor zelfstandigen breed gedragen wordt, blijkt tevens uit een enquête van de Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN), zo stelt de Werkvereniging. Daaruit blijkt dat 72 procent van ondervraagden tegen een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor IB-ondernemers is. Als alternatief zien de Werkvereniging en belangenorganisatie Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) liever dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van Gennip aan de slag gaat met de ontwikkelen van een collectieve basisvoorziening arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden.

De Werkvereniging laat verder weten dat de beroepsfederatie Register Risico Adviseur Duurzame Inzetbaarheid (RADI-AOV) het plan van het kabinet zelfs onuitvoerbaar vindt. Reden is dat de verwachting is dat uitvoering een groot probleem oplevert. Zo zou de Belastingdienst moeite krijgen met het innen van premies en het UWV met het uitvoeren van de regeling. De beroepsfederatie RADI-AOV pleit dan ook voor het op de schop nemen van het hele stelsel van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en daarvoor in de plaats een algemene basisvoorziening voor alle werkenden in het leven roepen. Met als voorwaarde dat deze algemene basisvoorziening voor heel werkend Nederland eerlijk en betaalbaar moet zijn.

Bron: Werkvereniging

GEEN REACTIES