Rechtbank Rotterdam: NN mocht eerste kosten rekenen

CFO Kees van Kalveen vertrekt bij Nationale-Nederlanden Bank

De rechtbank in Rotterdam heeft de vorderingen van Wakkerpolis in een zaak tegen Nationale Nederlanden (NN) met betrekking tot beleggingsverzekeringen grotendeels afgewezen. Wakkerpolis claimt dat NN de waarde van alle beleggingsverzekeringen opnieuw zou moeten berekenen zonder eerste kosten. NN zou de polishouders onvoldoende geïnformeerd hebben. Volgens de rechtbank heeft NN echter over het algemeen voldaan aan haar informatieverplichtingen.

Alleen over de periode 1990 tot 1 juli 1994 is er volgens de rechtbank geen sprake van wilsovereenstemming over de eerste kosten. NN zou in die periode niet aan de informatieverplichtingen voldaan hebben. Ook over de gevolgen van tussentijdse afkoop en premievrij maken voor de waarde van de verzekering zijn niet alle polishouders voldoende geïnformeerd. Bij beleggingsverzekeringen afgesloten tussen 1 juli 1994 en 1 augustus 1999 die tussentijds afgekocht of premievrij gemaakt zijn, mocht NN eerste kosten verrekenen. Dat had echter maar voor een termijn van 5 jaar mogen zijn, als dat voor de polishouder gunstiger uitpakt.

Volgens NN is de uitspraak van de rechtbank grotendeels in lijn met de eigen opvattingen. Toch is NN het op sommige punten niet eens met de uitspraak. Daarom zal de verzekeraar in hoger beroep gaan.

NN nodigt niet alleen haar klanten uit om actief hun beleggingsverzekering in de gaten te houden, de verzekeraar probeert zelf ook te zorgen dat zij goed op de hoogte zijn van wat zij hebben: “Waar mogelijk informeren we klanten over het mogelijke financiële verschil tussen de geprojecteerde waarde van hun verzekering en het beoogde kapitaal. Ook geven we hen een overzicht van mogelijke verbeteringen van hun verzekering. Klanten kunnen kosteloos overstappen naar een ander product of hun verzekering wijzigen.”

Bron: Nationale Nederlanden

GEEN REACTIES