Brand en explosie grootste oorzaak van zakelijke schades

Brand en explosie grootste oorzaak van zakelijke schades

Wereldwijd zijn brand en explosies de belangrijkste kostenposten voor de verzekeraar van zakelijke schades. Ondanks dat er meer aandacht is voor brandpreventie is dit type schades goed voor 21% van het totale geclaimde bedrag. Natuurrampen komen met 15% op de tweede plaats, gevolgd door slecht vakmanschap en onderhoud met 9%. Dit blijkt uit het rapport ‘Global claims review 2022’ van Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS). In dit rapport bekijkt Allianz de ontwikkelingen van zakelijke schades over een periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2021 in ruim 200 landen.

Bijna de helft van de schades door drie oorzaken

De top drie van schadeoorzaken is goed voor zo’n 45% van het totale schadebedrag voor zakelijke schadeverzekeringen. Van de twintig grote incidenten zonder natuurlijke oorzaak hebben er dertien te maken gehad met brand of explosies. In totaal is dit type schade goed voor 21% van het schadebedrag. Volgens AGCS worden de schades hoger doordat gebouwen meer waard worden, toeleveringsketens complexer worden en risico’s meer geconcentreerd zijn. Ook de nasleep van een schadegeval kan een grote invloed hebben op de totale kosten doordat het veel tijd kan kosten het bedrijf weer op gang te brengen. De huidige hoge inflatie zal de hoogte van de schadeclaims in de toekomst alleen maar verder opdrijven.

Natuurrampen zijn goed voor 15% van het totale schadebedrag en staan daarmee op de tweede plaats. Klimaatverandering is volgens AGCS een oorzaak van de stijgende kosten in deze categorie. Ook wordt het risico groter doordat er meer economische activiteit is in gebieden met een grotere kans op natuurrampen. Orkanen en tornado’s leveren de grootste schadepost op, 29% van het totale bedrag voor natuurrampen. Daarna leveren storm (19%), overstromingen (14%), sneeuw en ijs (9%) en aardbevingen en tsunami’s (6%) grote bedragen aan claims op.

Op de derde plaats volgt slecht vakmanschap en onderhoud. Hier valt bijvoorbeeld onder het instorten van gebouwen door gebrekkig uitgevoerde werkzaamheden en verkeerd ontworpen of gemaakte producten. Deze kostenpost is goed voor 9% van het schadebedrag.

Cyberclaims stabiliseren

Hoewel cyberclaims niet in de top 10 van grootste schadeoorzaken staan, zijn ze de laatste jaren wel flink toegenomen. In 2016 waren het er nog minder dan 100 terwijl het cyberrisico in 2020 en 2021 al meer dan 1.000 claims per jaar opleverde. AGCS ziet nu echter dat deze claims stabiliseren. Bedrijven richten zich steeds meer op het voorkomen van aanvallen dan op het domweg afsluiten van een verzekering.

Nederland: veel menselijke fouten

Binnen Nederland staat dezelfde schadeoorzaak op de eerste plek als wereldwijd: 20% van het schadebedrag wordt veroorzaakt door brand en explosies. Natuurrampen komen niet voor in de top vijf van grootste schadeveroorzakers. Wel gaat er in Nederland veel kapot: 13% van het schadebedrag komt voor rekening van defecte producten, 11% van menselijke en operationele fouten, nog eens 11% van storingen in machines en 10% van slecht vakmanschap en onderhoud.

In aantallen schades zijn beschadigde goederen (inclusief handling en opslag) de belangrijkste schadeoorzaak. Meer dan 10% van het totale aantal schadeclaims is hier een gevolg van.

Bron: Global claims review 2022 – AGCS

GEEN REACTIES