Reactie Verbond van Verzekeringen op jaarverslag Ombudsman Pensioenen

De Ombudsman Pensioenen, Jeroen Steenvoorden, breekt in zijn jaarverslag 2022 een lans voor het belang van datakwaliteit voor het voorkomen van klachten. Een andere aanbeveling is dat er meer oog moet zijn voor wat billijk en redelijk is als er sprake is van communicatie- of administratiefouten.

Het jaar 2022 was voor Steenvoorden het eerste volledige kalenderjaar dat hij zijn functie als ombudsman vervulde. In deze functie richt hij zich op de behandeling van klachten die, zo is het jaarverslag te lezen, steeds complexer worden en een langere doorlooptijd kennen.

Het Verbond van Verzekeraars is het in een reactie eens met deze aanbevelingen van de Ombudsman Pensioenen. Volgens directeur van het Verbond van Verzekeraars Harold Herbert moet de afweging bij klachten primair zijn wat mag de deelnemer redelijkerwijs zou mogen verwachten en niet wat het contract letterlijk voorschrijft.

De Ombudsman nam in 2022 een beperkt aantal klachten over verzekeraars in behandeling: met in totaal vijftien klachten bleef het niveau gelijk met het voorgaande jaar. Bij premiepensioeninstellingen (ppi’s) ging het om in totaal drie klachten.

De Ombudsman roept verder pensioenfondsen op om net als verzekeraars het in 2013 overeengekomen convenant over de dekking van arbeidsongeschiktheidspensioen onverkort toe te passen. Dit convenant is bindend voor verzekeraars en wordt door pensioenfondsen op vrijwillige basis gevolgd. Relatief veel klachten die de Ombudsman behandelt hebben te maken met onregelmatigheden bij het premievrij maken of al dan niet doorbetalen van pensioen bij arbeidsongeschiktheid.

In de Wet toekomst pensioenen is bepaald dat er een geschilleninstantie moet komen. Voor verzekeraars en ppi’s blijft Kifid deze rol vervullen. Het Verbond van Verzekeraars is het met de Ombudsman eens dat bemiddeling als trechterfunctie kan dienen om het aantal geschillen te beperken. Kifid geeft hier al invulling aan door in te zetten op bemiddeling alvorens bindende adviezen worden gegeven.

Bron: Verbond van Verzekeraars

GEEN REACTIES