Kansen en risico’s digitalisering op de verzekeringsmarkt

Rabobank maakt bezwaar tegen miljoenenboete AFM

Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de kansen en risico’s van digitalisering op de verzekeringsmarkt voor de komende tien jaar in kaart gebracht. De toezichthouder verwacht dat digitalisering het komende decennium een grote invloed heeft op de verzekeringsmarkt. Dit staat in een verkenning door de AFM van de technologische ontwikkelingen richting 2033.

Zo stelt de toezichthouder dat het mogelijk is met de gegevens van consumenten verzekeringen meer op maat te maken. Dit biedt kansen maar leidt ook tot risico’s, bijvoorbeeld ten aanzien van de solidariteit. Toenemende digitalisering gaat bovendien impact hebben op de verzekeringssector en het toezicht hierop. Verzekeraars vergaren namelijk meer data, passen slimmere data-analyses toe en beïnvloeden zo hun volledige bedrijfsvoering en distributie. Van beprijzing tot claimafhandeling. De belangrijkste technologische trends strekken zich uit van een toegenomen hoeveelheid data en grotere analysekracht tot toenemende connectiviteit. De mogelijkheden om data te ontsluiten en delen, laten nieuwe samenwerkingen en diensten toe die eerder niet mogelijk waren, aldus de AFM.

Verder is de toezichthouder van mening dat digitalisering mogelijkheden geeft fijnmaziger te personaliseren. Gepersonaliseerde prijsbepaling heeft daarnaast mogelijk grote gevolgen voor consumenten, vindt de AFM. Premies zijn immers verder te verfijnen op basis van gedrag, preventie of metingen. Dit kan positieve effecten hebben, aldus de AFM, maar kan ook leiden tot hoge premies als gevolg van individuele risico’s. Hiermee kan de huidige solidariteit, het gezamenlijk dragen van risico’s, onder druk komen te staan. Een ontwikkeling als roboadvies en het aanbieden van een verzekering als onderdeel van een product of website (embedded distributie) kunnen bovendien de huidige manier van distributie veranderen.

Vanuit Europa wordt met regelgeving geprobeerd om de technologische ontwikkelingen in goede banen te leiden, zo is in de verkenning verder te lezen. De regelgeving kent nieuwe verplichtingen, maar opent ook nieuwe mogelijkheden (zoals datadeling). Het uiteindelijke doel is het versterken van de positie van de consument. Dienstverlening over de eigen landsgrenzen heen kan echter tot kwetsbaarheden leiden wanneer sprake is van onvoldoende harmonisatie op Europees niveau. Dat wil zeggen: verschillende manieren van toezicht in verschillende lidstaten.

Daar waar digitalisering en de data die daaruit voortvloeit de belofte in zich hadden dat het zou leiden tot meer transparantie en een beter (over)zicht, lijkt het tegenovergestelde te gebeuren, signaleert de toezichthouder. Het zicht voor zowel de consument als de toezichthouder kan vertroebelen, kijkend naar ontwikkelingen als gepersonaliseerde premies, datastromen in de keten, embedded insurance en complexere constructies van dienstverlening en producten uit het buitenland. Daarnaast kunnen de gesignaleerde ontwikkelingen elkaar mogelijk versterken. Dit bevestigt het belang van de AFM om samen met de sector en beleidsmakers vooruit te blijven kijken. Door met elkaar tijdig de risico’s van digitalisering te verkleinen, kunnen zowel de sector als de consument baat hebben bij de voordelen, aldus de AFM.

Bron: AFM

GEEN REACTIES