Kifid lost meer klachten op via bemiddeling

Kifid stelt nieuwe referentierente voor doorlopend krediet vast

In het jaarverslag 2022 heeft het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) laten weten dat het vorig jaar 3.020 klachten inhoudelijk heeft behandeld van consumenten over hun financiële dienstverlener. In toenemende mate verloopt dit door de inzet van bemiddeling of het tot stand brengen van een schikking.

Van de ruim drieduizend klachten heeft Kifid 1.469 klachten opgelost met inzet van bemiddeling of schikking (48,6 procent). Dit is een oplossing dat volgens het klachteninstituut naar tevredenheid is verlopen van zowel de consument als de financiële dienstverlener. In 1.164 klachtzaken is een uitspraak gedaan. In 250 klachtzaken (21,5 procent) is de consument deels of geheel in het gelijk gesteld. In de 914 klachtzaken (78,5 procent) was de klacht van de consument ongegrond.

Als er sprake was van bemiddeling of een schikking hebben vooral banken hierin een flink aandeel gehad (45 procent). Ook schadeverzekeraars en financiële adviseurs (intermediair) toonden zich bereidwillig in het vinden van een oplossing via bemiddeling of schikking. Van de 1.469 klachtzaken waarin bemiddeling of schikking is gelukt, betreft het verder voor 23 procent schadeverzekeringen, voor 21 procent klachten tegen financiële intermediairs, voor 9 procent levensverzekeringen en voor 2 procent klachten tegen vermogensbeheerders.

In 2022 heeft Kifid in totaal 5.083 klachten ontvangen, waarvan 61 voor de Commissie van Beroep en de overige voor de Geschillencommissie. Het aantal mensen dat zich met een klacht meldde bij Kifid nam met bijna vierhonderd toe. Daarbij nam het aantal mensen dat tevergeefs een klacht bij Kifid heeft ingediend eveneens toe. Het aantal niet-behandelbare klachten bedroeg 2.256. Hiervan dienden achthonderd mensen een klacht in zonder die eerst te hebben voorgelegd aan hun financiële dienstverlener.

In 2022 heeft Kifid 3.020 klachten inhoudelijk behandeld en afgerond. Dit is vergelijkbaar met het voorgaande jaar en komt overeen met de verwachting dat Kifid jaarlijks tussen de 3.000 en 3.200 klachten inhoudelijk behandelt en afrondt. In de verdeling van behandelde klachten over de verschillende soorten financiële diensten zijn in 2022 verschillende verschuivingen te zien. Het aandeel behandelde klachten over schadeverzekeringen neemt verder af van 33 naar 27 procent (822 klachten). Daarentegen groeit het percentage klachten over bankzaken van 23 naar 28 procent (858 klachten). De behandelde kredietregistratieklachten (BKR) vormen het op twee na grootste segment met 14 procent (412 klachten), gevolgd door klachten over hypotheekzaken met een aandeel van 13 procent (390 klachten). Het aandeel behandelde klachten over levensverzekeringen halveert van 21 naar 10 procent (312 klachten). In 2022 blijft het aandeel behandelde klachten over beleggingszaken met 7 procent (220 klachten) gelijk aan in 2021.

Bron: Kifid

GEEN REACTIES