Positief beeld over verzekeraars verbeterd

Meer Nederlanders hebben een positief beeld over verzekeraars (42 procent): een toename van ruim 10 procent ten opzichte van 2022 (32 procent). Dit blijkt uit de Consumentenmonitor, een jaarlijks onderzoek van het Verbond van Verzekeraars naar opvattingen en het vertrouwen dat klanten van verzekeraars hebben in de verzekeringssector.

Het onderzoek maakt verder duidelijk dat klanten die contact hebben gehad met hun verzekeraar hierover in ruim de helft van de gevallen positief zijn. Een contact via de chatfunctie van hun verzekeraar krijgt daarbij de meeste waardering.

Voorts zijn ondervraagden overwegend positief over de klachtafhandeling, de mijn-omgeving en over het indienen van een claim (59 procent).Het oordeel over de website van de verzekeraar is minder positief (40 procent is tevreden). Een mogelijke verklaring is volgens het Verbond dat de site vaak algemene informatie bevat over verschillende producten, waar via de andere contactmogelijkheden veel specifieker informatie is in te winnen. Daarbij heeft slechts 13 procent heeft veel en 49 procent redelijk vertrouwen in het advies door een computer of robot. Vier op de tien (40 procent) vertrouwt liever op het advies van een mens. Overall neemt het vertrouwen van consumenten toe in de deskundigheid van verzekeraars (66 procent). Ook vinden meer klanten (56 procent) dat hun verzekeraar hun claims goed afhandelt.

Aan de andere kant is voldoende ruimte voor verbeteringen van het consumentenvertrouwen in de verzekeringssector. Zo meent bijna zes op de tien dat verzekeraars vooral hun eigen belang voorop stellen (57 procent). Bovendien hebben velen het gevoel dat belangrijke zaken in de “kleine lettertjes” staan (59 procent) of dat verzekeraars proberen om onder betaling uit te komen (43 procent).

Uit het onderzoek blijkt tevens dat consumenten zich in toenemende mate zorgen maken over hun persoonlijke financiën en gezondheid vanwege de huidige economische situatie. Vooral de zorgen over het gezin vallen op: deze zijn gestegen van 21 procent naar 33 procent. Daarentegen maakt men zich door het grote personeelstekort in veel branches minder vaak zorgen over hun baan dan in de jaren daarvoor (van 19 procent naar 12 procent). Desondanks ervaart 23 procent van de consumenten op dit moment onvoldoende financiële zekerheid. Verzekeringen worden dan ook vaker gecontroleerd dan een jaar geleden (van 42 procent naar 53 procent). Ten slotte vertrouwen meer mensen (68 procent) erop dat verzekeraars altijd voldoende geld in kas hebben om uit te keren.

Bron: Verbond van Verzekeraars

GEEN REACTIES