Portefeuilles schadeverzekeringen in trek bij overnames

De waarde die de markt toekent aan assurantieportefeuilles heeft het hoogste niveau bereikt sinds Bureau DFO startte met het meten van de waardeontwikkeling van assurantieportefeuilles, nu bijna twintig jaar geleden. Wel zijn er volgens het onderzoeksbureau dit jaar een aantal kantelpunten in beeld die mogelijk een indicatie zijn voor een afvlakking van de waardegroei van financieel advieskantoren.

Enkele andere uitkomsten van het onderzoek zijn:
• De markt ervaart dat er nog steeds meer vraag dan aanbod is naar portefeuilles, maar dit beeld verandert wel naar een situatie van meer evenwicht.
• Schadeverzekeringen zijn de drijvende kracht achter de vraag naar portefeuilles. De vraag naar portefeuilles met hypotheken en abonnementen is substantieel lager en gaat
gepaard met een lagere waardering.
• Er is een sterke voorkeur portefeuilles te verkopen aan een lokale/regionale collega. In de praktijk blijkt uiteindelijk de hoogte van de koopprijs in de meeste gevallen bepalend voor de vraag met welke koper de verkoper de transactie aangaat.

De interesse in portefeuilles is dus in sterke mate gebaseerd op schadeverzekeringen. De onderzoekers verklaren dit vooral doordat bij schadeverzekeringen sprake is van doorlopende vergoeding en deze na verwerving kunnen worden ondergebracht in een volmacht. Opvallend is dat bedrijfsactiviteiten met een eenmalige vergoeding zoals bij hypotheken en (jaar-)abonnementen substantieel lager worden gewaardeerd.

Tegelijkertijd vinden de onderzoekers het opmerkelijk dat vrijwel alle nieuwe activiteiten die financieel advieskantoren ontwikkelen, zijn gebaseerd op eenmalige vergoedingen. De verhouding bij veel kantoren tussen doorlopende inkomsten en eenmalige inkomsten verschuift daardoor de komende jaren. De markt bepaalt uiteindelijk of de doorlopende inkomsten wellicht te hoog en de eenmalige inkomsten juist te laag zijn gewaardeerd, aldus de onderzoekers.

Een ander punt dat de onderzoekers hebben opgemerkt is dat voorheen bij koop en verkoop vooral sprake was van ondernemers die hun ondernemerschap wilden te beëindigen en daarom hun portefeuille of kantoor verkochten. Nu constateren zij een ontwikkeling waarin vooral jongere ondernemers hun inmiddels opgebouwde activiteiten inbrengen in een samenwerking met een grotere entiteit. Hierbij geldt als primaire motivatie dat zij in die nieuwe constellatie willen profiteren van bijvoorbeeld een meer stabiele en meer effectieve ICT-omgeving, betere marketingproposities, investeringscapaciteit, bredere toegankelijkheid tot specialisten en een meer doordachte toekomststrategie.

Bureau DFO voert dit onderzoek jaarlijks uit sinds 2004 waardoor de verkregen data ook in een historisch perspectief zijn te plaatsen. Naast een kwantitatief onderzoek maakt een verslag van vijftien interviews met professionals, die direct betrokken zijn bij koop- en verkoop van financieel advieskantoren, deel uit van het rapport.

GEEN REACTIES