Cyberverzekeringen niet goed te vergelijken

Het is moeilijk om cyberverzekeringen onderling te vergelijken, onder meer door complexiteit van het risico en de voorwaarden. Dit concludeert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) na een verkenning naar de groeiende markt voor cyberverzekeringen.

Volgens de toezichthouder is het van belang dat de sector onderzoekt hoe de onderlinge vergelijkbaarheid van het productaanbod is te verbeteren. Dit is nodig omdat de hoeveelheid cyberrisico’s, zoals bijvoorbeeld ransomware-aanvallen, de afgelopen jaren sterk is toegenomen.

De markt voor zakelijke en particuliere cyberverzekeringen gaat naar verwachting groeien, zo stelt de AFM op basis van de verkenning die de afgelopen maanden is uitgevoerd. Daaruit blijkt dat cyberverzekeringen onderling moeilijk zijn te vergelijken vanwege de complexiteit van de voorwaarden en het gebrek aan eenduidige definities van kernbegrippen en dekkingen. Zo is er geen sprake van een gedeelde taxonomie rondom cyberincidenten bij verzekeraars.

Cyberverzekeringen zijn complex, aldus de toezichthouder. Het cyberrisico is namelijk veranderlijk en daarmee noodzakelijkerwijs de verzekering ook. Het is daarom extra van belang dat de informatieverstrekking duidelijk is. Een betere onderlinge vergelijkbaarheid van de dekking en werking van het product draagt hieraan bij. Zo worden klanten en adviseurs in staat gesteld nu en in de toekomst de juiste risico’s af te dekken om voorzienbare teleurstellingen te voorkomen.

De AFM roept de sector op om gezamenlijk te bekijken hoe zij de onderlinge vergelijkbaarheid van het productaanbod kan vergroten. Het internationale speelveld van marktpartijen zorgt hierbij voor een extra uitdaging. Om die reden wil de AFM internationaal aandacht vragen voor de uitkomsten van de uitgevoerde verkenning.

Bron: AFM

(advertorial): Wilt u meer weten over hoe u risico’s en voorwaarden van een verzekeringsproduct helder formuleert en communiceert? RealXS Software presenteert binnenkort als eerste softwareleverancier een Quality Scan. Op basis van deze scan kunnen professionals snel en efficiënt vaststellen wat een verzekering wel of niet dekt. Meer informatie op deze pagina.

GEEN REACTIES