Pensioenonderzoek in Utopiatjerksteradeel

De Pensioenfederatie heeft een plaats gevonden waar 58% van de zzp-ers graag verplicht willen pensioensparen.

In opdracht van de Pensioenfederatie heeft SEO een onderzoek onder ruim 1000 werkende Nederlanders gedaan. Als die werkelijk representatief is, zoals SEO claimt, dan wekt het verbazing dat we in Nederland nog een politiemacht op de been houden, gevangenissen het straatbeeld bepalen en we toezichthouders blijven financieren. Dat is voor een modelvolk als het onze weggegooid geld. We leven de wet niet alleen na, we zijn nog blij ook met de regels.

In elk geval kan Jetta Klijnsma zich verdere hoofdbrekens besparen. Het huidige pensioenstelsel blijkt volmaakt op het lijf van de moderne Nederlander te zijn toegesneden. Het enige wat ontbreekt is nog een paar verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen voor de zzp-ers en het systeem is perfect.

Driekwart van de ondervraagden is voorstander van verplicht sparen in een pensioenregeling. Zal wel een slip of the pen zijn in de vraagstelling – die we overigens (nog?) niet te zien krijgen. De vraag had natuurlijk moeten luiden of we graag willen sparen in een verplichte pensioenregeling. Uit het onderzoek blijkt ook dat iedereen zich altijd in de moraliteit van de zzp-er heeft vergist: 58% van de ondernemers doet er een moord voor om in het gilde van de verplichte pensioenspaarders opgenomen te mogen worden.

En de solidariteit? Die kent geen grenzen. Vrouwen een hogere premie betalen omdat ze langer leven? Geen man die dat over zijn hart kan verkrijgen. En wie dacht dat laagopgeleiden het een probleem vinden om wat extra opzij te zetten voor de hoogopgeleide villabewoner die in zijn lommerd gezonder ouder kan worden, onderschat die lager geschoolde op een beschamende manier. Oke, er is wat gepruttel, maar de meerderheid beschermt de academicus met liefde.

Arbeidsongeschikten kunnen hun schuldgevoel overboord zetten: er is een groot draagvlak voor het doorbetalen van hun pensioenpremie door de meer gezegende arbeiders. Tot slot kunnen de jongeren die een generatieconflictvuurtje willen stoken hun lucifers weer opbergen. Zij stuiten op een overmacht van leeftijdgenoten die geen enkel bezwaar zien in de herverdeling van jong naar oud. Empatisch als ze zijn, willen ze het niet mee hoeven te maken dat de ouderen anders de premie niet meer kunnen betalen.

Wie denkt dat de duim waaruit deze uitkomsten komen van mij is, verwijs ik graag naar de website van SEO Economisch Onderzoek.

Jan Aikens

GEEN REACTIES