Pensioenfederatie traineert pensioendialoog

Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is: “De Pensioenfederatie zal haar bijdrage in april 2015 leveren”.

De Pensioenfederatie kan het tijdpad van het kabinet niet ontgaan zijn. De afgelopen maanden kreeg iedereen die daar behoefte aan had de mogelijkheid om een visie te geven op een nieuw duurzaam en breed gedragen pensioenstelsel. De deadline was de dag van de slotbijeenkomst in Nieuwegein, 19 januari. Tijdens die bijeenkomst heeft staatssecretaris Klijnsma de pensioendialoog afgerond.

Klijnsma meldde dat de dialoog “een vracht aan ideeën, visies en voorstellen heeft opgeleverd. We gaan de komende maanden benutten om de opbrengst te vertalen naar bruikbare bouwstenen en mogelijke beleidsrichtingen voor een pensioenstelsel waarmee we verder de 21ste eeuw in kunnen."

Wel is het wachten nog, zo meldde zij, op de rapportages van CPB en SCP en het SER-advies (verschijningsdatum naar verwachting eind februari). Maar die documenten verschijnen kennelijk tijdig genoeg om te kunnen vasthouden aan de ambitie om de hoofdlijnennnota in mei 2015 naar de Tweede Kamer te kunnen sturen.

Wat Klijnsma niet meldde – misschien omdat ze die niet gemist heeft – is dat de bijdrage van de Pensioenfederatie nog niet was ontvangen. In elk geval gafj SZW niet aan dat even pas op de plaats gemaakt wordt totdat de pensioenfondskoepel haar ei gelegd heeft. En dat is maar goed ook.

Op de website geeft de Pensioenfederatie een originele interpretatie van het dialoog-spoorboekje:

 

“Deze Hoofdlijnennotitie zal de staatssecretaris in mei 2015 aan de Tweede Kamer aanbieden. Tot die tijd komen veel organisaties met hun eigen visie op de toekomst.”

Daarmee suggererend dat de mailbox van Klijnsma nog tot 30 april open staat voor bijdragen die de inhoud van de hoofdlijnennota kunnen beïnvloeden.

Trouwens, het is meer dan suggereren, want in de volgende alinea wordt ijskoud aangekondigd: “De Pensioenfederatie zal haar bijdrage aan De Nationale Pensioendialoog in april 2015 leveren.”

Het zal toch niet gaan gebeuren dat SZW deze arrogantie beloont door de publicatie van de nota alsnog op te schorten om de reactie van de Pensioenfederatie daarin nog te kunnen verwerken?

Het ministerie kan zich er in elk geval ten overvloede op beroepen dat er wel degelijk vanuit de pensioenfondsenmarkt input aan de dialoog is gegeven. Vier pensioenfondsen, waaronder de twee grootste leden van de federatie ABP en PFZW, hebben hun mening geventileerd.

Het geeft te denken, dat deze fondsen liever een eigen geluid lieten horen dan met één federatiemond te praten. Maar dat terzijde.

Jan Aikens

GEEN REACTIES