PARTNERPAGINA CHUBB

MEER OVER DEZE PARTNER VAN FINDINET

Als internationaal werkende verzekeringsmaatschappij is Chubb toonaangevend in schadeverzekeringen voor zowel grote als kleine ondernemingen en particulieren. Naast de meer traditionele verzekeringen zoals brand-, AVB, transport- en collectieve ongevallenverzekeringen biedt Chubb specialistische verzekeringsoplossingen voor risico’s als:

·         Bestuurdersaansprakelijkheid;
·         Beroepsaansprakelijkheid;
·         Fraude;
·         Ontvoering en afpersing;
·         Cybercriminaliteit;
·         Milieuaansprakelijkheid;
·         Construction All Risk (CAR).

Binnen sommige bedrijfstakken spelen risico’s die zo specifiek zijn, dat zij vragen om een specialistische benadering waarbij diepgaande kennis van de bedrijfstak essentieel is. Om die reden kent Chubb specialisten die zich uitsluitend richten op verzekeringsmogelijkheden voor één bepaalde industrie, zoals aansprakelijkheidsrisico’s in de life science industrie (inclusief zgn. clinical trials), aansprakelijkheidsrisico’s bij IT- en telecombedrijven, en aansprakelijkheids- en frauderisico’s bij financiële instellingen, waaronder ook pensioen- en beleggingsfondsen.

Ervaring, kennis en expertise in een wereldwijd netwerk
Chubb is de grootste beursgenoteerde Property & Casualty verzekeraar ter wereld, met vestigingen in 54 landen. In ieder land opereert Chubb als een lokale verzekeraar, met lokale medewerkers en met producten en diensten die  zijn toegespitst op de lokale situatie. Chubb biedt zowel nationaal als internationaal passende dekkingen aan. Desgewenst kan daarbij een beroep worden gedaan op de expertise van medewerkers waar ook ter wereld. In Nederland werkt Chubb vanuit haar kantoren in Rotterdam en Hoofddorp. U kunt Chubb bereiken via 0800 2255 223.

Schadebehandeling
Chubb oogst wereldwijd waardering voor de eerlijke en integere wijze waarop we schades behandelen en begeleiden. Hoe complex de dekkingsvoorwaarden of wet- en regelgeving ook zijn, onze schadebehandelaars verwerken en betalen gedekte schades zo snel mogelijk. Of het nu gaat om een reisverzekeringsclaim van € 200 of een aansprakelijkheidsschade van € 20 miljoen.

Financiële draagkracht en stabiliteit
De verzekeringsprogramma’s van Chubb worden ondersteund door de uitstekende financiële positie. Al onze producten en diensten worden ondersteund door onze zeer solide financiële positie, die door Standard & Poor´s gewaardeerd wordt met een AA-rating. Het balanstotaal bedraagt  $ 150 miljard en de netto schadereserve, die we aanhouden om claims uit te keren, bedraagt $ 48 miljard. Als verzekerde bij Chubb kunt u er dus op vertrouwen dat wij aan onze betalingsverplichting voldoen.

Chubb EasyQuote
Via deze link kunt u met minimale inspanningen direct online offertes opvragen en polissen afsluiten voor beroeps- en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen. Beschikt u nog niet over een inlogcode, vraag deze dan aan op de pagina http://chubbeasyquote.com/contact-form/

Meer informatie over Chubb vindt u op de website http://new.chubb.com/nl/nl/

GEEN REACTIES