Particuliere belegger heeft oog voor duurzaamheid

Rabobank maakt bezwaar tegen miljoenenboete AFM

Ongeveer de helft van de particuliere beleggers – die zelfstandig of met advies beleggen – let soms of (bijna) altijd op de duurzaamheid van beleggingen die zij doen. Het merendeel laat zich daarbij leiden door de naam van het beleggingsproduct. Dat blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder 711 beleggers.

Uit eerder AFM-onderzoek blijkt echter dat de product- of fondsnaam over het algemeen geen betrouwbare indicator is voor het duurzaamheidgehalte. Ongeveer de helft van de niet zelfstandig beleggende particulieren – hiertoe behoort 30 procent van de respondenten van het huidige onderzoek – zegt graag daarom van hun adviseur of vermogensbeheerder te willen in welke mate is belegd volgens zijn duurzaamheidsvoorkeuren.

Omdat de product- of fondsnaam niet in voldoende mate een betrouwbare indicator is, gaat de toezichthouder dit jaar onderzoek doen naar de mate waarin marktpartijen correct, duidelijk en niet misleidend communiceren over de duurzaamheid van een product. Ook wil de AFM onderzoeken in hoeverre beleggingsondernemingen, volgens de geldende wet- en regelgeving, duurzaamheid in hun productgovernance en geschiktheidstoets hebben meegenomen.

De onderzoekers laten tot slot weten dat ongeveer een kwart van de Nederlandse huishoudens beleggingen heeft. Aandelen en beleggingsfondsen zijn hierbij de meest gekozen beleggingsvormen, gevolgd door indexbeleggingsfondsen, indextrackers of Exchange traded funds en obligaties. Onder zelfstandige beleggers – hiertoe behoort dus 70 procent van de respondenten van het huidige onderzoek – zijn aandelen en indexbeleggingsfondsen populairder dan onder beleggers die gebruik maken van vermogensbeheer. Bij de laatste groep zijn beleggingsfondsen en obligaties populairder.

Bron: AFM

GEEN REACTIES