Pannenkoeken met Zwamverhalen

Aflevering 42 in de reeks van Memories uit een woelig verzekeringsleven

Deze anekdote stond op 10 april 2008 in het Assurantie Magazine.
 
Een pannenkoekenboerderij ligt al een jaar in de clinch met Onderlinge Zwammerdam, omdat de onderlinge de bedrijfsverzekeringen zonder overleg heeft opgezegd en heeft ondergebracht bij een beursmakelaar. De tussenpersoon, die ook niet op de hoogte is gebracht, heeft de zaak aangekaart bij de Ombudsman die op zijn beurt de kwestie voorlegt aan de Raad van Toezicht.

Stel, je exploiteert met je familie al drie generaties een goedlopende pannenkoekenboerderij. Via een bevriende assurantietussenpersoon kom je erachter dat je bedrijfsverzekeringen best wat goedkoper kunnen en je besluit via hem een bedrijfspakket te sluiten bij de Onderlinge Zwammerdam.

In augustus 2003 teken je daarmee een overeenkomst tegen een premie van € 11.200. Tien maanden later ploft er opeens een envelop op de mat, met een polis van een volslagen onbekende beursmakelaar, die je vriendelijk verzoekt 0m € 24.000 aan verschuldigde premie over te maken…
Dat overkwam één van de klanten van Solidair Assurantiën in Uithoorn en hij snapte er natuurlijk niets van. Tussenpersoon Frans van Vliet ook niet, dus hij nam direct contact op met de Onderlinge Zwammerdam. Daar wist men te melden dat deze gang van zaken een gevolg was van het feit dat de herverzekering van de Onderlinge Zwammerdam niet was verlengd. “Zonder overleg met Solidair of mijn cliënt had men daarop de polisgegevens doorgegeven aan een beursmakelaar in Rotterdam, die vervolgens elders een veel duurdere verzekering afsloot”, vertelt Van Vliet.
In december 2003, vlak voor de premievervaldatum, zou deze gang van zaken in een brief aan de pannenkoekenboerderij zijn aangekondigd. Abusievelijk zou hiervan geen kopie naar Solidair zijn verzonden.
Van Vliet nam geen genoegen met dit antwoord. Bij de pannenkoekenboerderij was de bewuste brief nimmer gearriveerd. “Maar afgezien daarvan, is het natuurlijk vreemd dat een verzekeringsovereenkomst zomaar door een van beide partijen wordt opgezegd, zonder zich iets aan te trekken van de overeengekomen opzegtermijn van drie maanden.” Hij besloot daarop de zaak aan te kaarten bij de Ombudsman Verzekeringen.

Kern van het geschil
Ombudsman Jan Wolter Wabeke concludeerde in september 2004, na raadpleging van alle betrokkenen, dat de opzegging van het oorspronkelijke contract dat Onderlinge Zwammerdam met de pannenkoekenboerderij had gesloten niet rechtsgeldig was geschied. De kern van het geschil, aldus de Ombudsman, zit in de vraag of een risicodrager het contract met zijn contractant mag laten vervallen vanwege het feit dat de rechtsverhouding tussen de risicodrager en de herverzekeraar is gewijzigd of komen te vervallen. Aangezien noch in de polisvoorwaarden, noch in het algemeen reglement van de Onderlinge Zwammerdam een clausule was opgenomen die deze mogelijkheid tot tussentijdse opzegging regelt, stelde de Ombudsman Van Vliet en de pannenkoekenboerderij in het gelijk.
Maar daarmee was de kous nog lang niet af, want de Onderlinge Zwammerdam op zijn beurt nam geen genoegen met dit advies. Na enige maanden vruchteloos heen en weer geschrijf en getelefoneer besloot de Ombudsman daarom in januari 2005 de zaak voor te leggen aan de Raad van Toezicht.
Bij het ter perse gaan van dit nummer van AM lag het dossier nog steeds ter beoordeling bij de RvT.

Wrang
Van Vliet heeft grote moeite met de hele gang van zaken. “We zijn nu al ruim een jaar bezig om deze zaak opgelost te krijgen en nog steeds valt niet te zeggen wanneer de Raad van Toezicht een uitspraak zal doen. De verzekeringsbranche maakt hierdoor niet bepaald een voortvarende indruk bij mijn klant. En dan druk ik me nog voorzichtig uit…”

De directie van Onderlinge Zwammerdam wenst geen commentaar te geven. “De zaak ligt daar waar hij liggen moet”, aldus directeur Jan Verburg. Hij vindt het echter wel wrang dat “men op deze manier een gerenommeerd bedrijf dat al in 1914 is opgericht, in een kwaad daglicht probeert te stellen”.

red Findinet: 
Opmerkelijk feit is dat de directie van de Zwammerdam per kerende post op 9 april 2008 bekend maakte dat de maatschappij in liquidatie is gegaan. Onderzoek heeft nooit plaatsgevonden. Dus is onduidelijk of de Zwammerdam de laatste jaren van haar bestaan diende als “fronting company” voor een bepaalde makelaar, die op deze wijze zijn portefeuille kon beschermen tegen makelaarswijzigingen. Het is immers onverklaarbaar dat de OZ opzeggingen van beursverzekeraars heeft ontvangen. De verzekering moet dus al langere tijd hebben gelopen via de beurs. Anders is het niet te verklaren dat de OZ beweerde opzeggingen te hebben ontvangen ivm pemieverhoging.

GEEN REACTIES