Overgangsregeling bedrijfsvoeringsmodel kan beter

Alleen voor adviseurs die nu onder het model vallen geldt een overgangsregeling, dat is niet goed voor de arbeidsmarkt.

Adviseurs die op 31 december 2013 vakbekwaam zijn volgens de dan geldende regels vallen onder de overgangsregeling. Zij krijgen de tijd tot (waarschijnlijk) 1 januari 2016 om geldige Wft-diploma’s te bemachtigen. Daaronder zijn ook begrepen de adviseurs die nu werken onder het bedrijfsvoeringsmodel.

‘Nieuwe adviseurs’ moeten vanaf 1 januari 2014 aan de diplomaplicht voldoen.

In de praktijk betekent dit dat financiële ondernemingen vanaf 1 januari geen nieuwe adviseurs mogen benoemen die niet over een Wft-diploma beschikken. Dat kan schadelijk zijn voor die ondernemingen en remmend werken op de doorstroming op de arbeidsmarkt.

Verondersteld mag worden dat het bedrijfsvoeringsmodel zodanig is ingericht dat de vakbekwaamheid van adviserende medewerkers voldoende is gewaarborgd. Dat geldt voor de medewerkers die op 31 december 2013 deze functie uitoefenen. Waarom zou dat niet gelden voor medewerkers die vanaf 1 januari 2014 van dat model gebruik maken? We hebben te maken met een relatief lange overgangsperiode. In die twee jaar blijft het bedrijfsvoeringsmodel van kracht met de sterke beperking dat die in de lucht wordt gehouden voor een steeds beperkter wordend deel van de medewerkers.

Het is het overwegen waard de overgangsregeling zodanig uit te breiden dat financiële dienstverleners met een bedrijfsvoeringsmodel de vrijheid behouden ook ongediplomeerde nieuwe adviseurs aan te stellen onder de voorwaarde dat zij vóór het verstrijken van de overgangsperiode de relevante examens met succes hebben afgelegd.

Jan Aikens

GEEN REACTIES