Klimaatrapport Verbond nog vrijblijvend over agrariërs

copyright Pixabay

Het rapport dat het Verbond van Verzekeraars vrijdag publiceerde over de gevolgen van de weers- en klimaatverandering, kraakt geen harde noten over de agrarische sector.

Frontlinie
Het rapport erkent dat de agrarische sector zich ‘in de frontlinie van de klimaatverandering’ bevindt en daarmee als eerste zich met de gevolgen geconfronteerd weet. De agrarische sector zal volgens het rapport vaker worden geconfronteerd met perioden van veel en heftige neerslag, extreme warmte en droogte. ‘Dat kan leiden tot onder meer misoogsten. Er is bij agrarisch ondernemers dan ook dringend behoefte aan een verzekering tegen weersextremen’, zo stelt het Verbond.

Spagaat
Maar daarmee houdt de duidelijke taal ook meteen op. De agrarische sector verkeert in een spagaat voor wat betreft het zich verzekeren tegen weersomstandigheden. Enerzijds is er weerstand tegen een verplichte weersverzekering, vooral vanwege de hoge premie (in sommige gevallen zelfs hoger dan een jaarinkomen van een boer). Anderzijds kan de schade door regen, hagel of droogte dermate hoog zijn dat de continuïteit van agrarische ondernemingen in gevaar kan komen.

Geringe deelname
De hoge premie is vooral het gevolg van het feit dat maar weinig boeren meedoen aan de zogeheten ‘Brede Weersverzekering’ (BWV). Het Verbond-rapport citeert uit een evaluatieonderzoek inzake de BWV (dat afgelopen zomer verscheen), dat momenteel slechts 4% van de agrariërs een dergelijke verzekering heeft, ondanks een subsidieregeling. ‘Het deelnemerspercentage is daarmee nog ver verwijderd van het gewenste niveau van minimaal 50%’, aldus het rapport. ‘En dat terwijl het product BWV door zijn aard een hoog deelnamepercentage vereist onder de doelgroep om de verzekering duurzaam te kunnen blijven aanbieden.’

Niet concreet
Het Verbond stelt in het rapport dat het product verbeterd moet worden, maar een concrete richting blijft uit. In de markt is behoefte aan premiedifferentiatie maar daar is juist weer voldoende schaal voor nodig. Daarnaast zouden volgens de markt alle gewassen verzekerd moeten kunnen worden, dus bijvoorbeeld ook snijbloemen en éénjarige teelten bij boomkweek. Maar daar ligt volgens het rapport het gevaar op de loer dat ondernemers gaan speculeren. Verder is het opbouwen van historische data vereist, aldus het Verbond.

Politiek
Tot slot komt het rapport met een reeks van ‘geopperde maatregelen’ (dus zonder officiële status) om de financiële gevolgen van weerschade te beperken. Dat zijn onder meer het verhogen van het risicobewustzijn bij agrariërs, het onderzoeken van een bijspringrol voor de overheid en inventariseren wie voor welke risico’s verantwoordelijk is en of die risico’s verzekerbaar/onverzekerbaar zijn. Het lijkt erop dat zowel de agrariërs als de verzekeraars wachten op een politieke beslissing om aan de vrijblijvendheid een einde te maken.

GEEN REACTIES