Ophef over premietarieven verzekeraars

Naar aanleiding van een onderzoek heeft de Consumentenbond aandacht gevraagd voor het feit dat de verschillen tussen de door verzekeraars berekende premies groot zijn en ook voor de consumenten onbegrijpelijk.

De tijd dat een inboedelverzekering standaard 1,2 pro mille kostte en de verzekering van een woonhuis 0,8 pro mille zijn al lang voorbij.

Verzekeraars hanteren tegenwoordig een hele reeks van factoren die leiden tot verhoging of verlaging van de premie.

Automatisering

De herberekening van een premietarief waarbij rekening wordt gehouden met een spectrum van factoren, is een gecompliceerde zaak die uitstekend gerealiseerd kan worden d.mv. geautomatiseerde processen.

Het grote voordeel van het geautomatiseerd verwerken van premieberekeningen is dat het snel en consequent wordt uitgevoerd.

Het grote nadeel is dat zulke processen niet meer te volgen zijn door de acceptanten die de structuur van een tarief hebben bedacht.

Zo kunnen er onverklaarbare verschillen ontstaan. De grote vraag is dan of de fout zit in de programmatuur of in de door de acceptant aangeleverde structuur.

Programmeurs versus acceptanten

Het bedenken van een premietarief vergt een grote kennis van het verzekeringsvak. Een programmeur beschikt niet over die kennis en van hem mag ook niet  verwacht worden dat hij zich kan verplaatsen in de rol van acceptant/ondernemer.

Programmeurs hebben geleerd om volstrekt abstract te denken. Zij krijgen informatie van hun opdrachtgevers en zij doen hun uiterste best om die opdracht goed uit te voeren. Van acceptanten mag niet verwacht worden dat zij zich kunnen verplaatsen in het ultieme abstracte denken dat programmeurs zich eigen hebben gemaakt.

Het zijn twee werelden die zo verschillend zijn, dat een foutje van de een, niet zal opvallen bij de ander.

Verzekeraars

Het feit dat Het Verbond van Verzekeraars inmiddels heeft willen erkennen dat zij vooralsnog geen verklaring kan geven voor bepaalde premieverschillen, maakt duidelijk dat de materie zelf aan een brede kring van directies onvoldoende  transparantie biedt.

redactie Findinet

GEEN REACTIES