Lagere woningwaarde gedekt door verzekering bedrijfsaansprakelijkheid?

Deze vraag is relevant na de opmerkelijke uitspraak van de rechter vorige week tegen de NAM. Twee brokers geven hun visie.

De rechter bepaalde dat de NAM vanwege de gaswinning aan huizenbezitters in de Groningse risicogebieden een compensatie moet betalen voor de ongerealiseerde waardevermindering van de woningen. Wordt dit risico gedekt door een AVB (bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering)?

Gevolgschade

Siebe Prikker, broker bij Heinenoord, stelt dat de dekking van een AVB zich beperkt tot materiële schade aan een woning en de eventueel daaruit voortvloeiende gevolgschade. ‘Alleen beschadigde huizen die door die beschadiging minder waard zijn geworden, vallen onder de dekking. Het huis van de buren dat niet beschadigd is, maar misschien wel minder waard is geworden, niet.

Ook Aad Mijnans, broking director bij AON, zit op deze lijn: ‘Als je het toespitst op de gaswinning dan is de dekking waarschijnlijk beperkt tot de herstelkosten van het beschadigde pand en eventuele extra kosten, bijvoorbeeld omdat de bewoners tijdelijk hun huis uit moeten. Als het pand door de schade minder waard is geworden kan ook de waardevermindering gedekt zijn onder een AVB. Die waardevermindering moet dan echter wel direct voortvloeien uit de schade aan de woning.

In het geval de niet gedekte gevallen wel recht hebben op compensatie en het betrokken bedrijf is aansprakelijk, moet dat bedrijf het uit eigen zak betalen. Overigens hebben beide makelaars geen inzicht in of en hoe de NAM zich verzekerd heeft.

Beperkt

Mijnans verwacht in z’n algemeenheid dat waardevermindering van de woningen slechts in beperkte mate het gevolg zal zijn van zaakschade. ‘De woningen zijn in waarde gedaald omdat ze in een bepaald gebied staan. De waardedaling die dat met zich meebrengt heeft daar mee te maken en is niet het gevolg van een eventuele schade aan de woning.

‘Langzaam inwerkend proces’

Daarnaast is het interessant om te kijken naar andere mogelijke ‘overlastterreinen’, bijvoorbeeld windmolenparken, chemische fabrieken en megastallen. Prikker wijst er in het geval van windmolenparken op dat horizonvervuiling geen zaakschade is, en dat eventuele compensatie voor bewoners dan ook niet wordt gedekt door een AVB. ‘Kijk je naar een chemische installatie of een megastal, dan gaat in de meeste gevallen om stankoverlast en milieuverontreiniging.
Een AVB biedt dekking voor milieuverontreiniging, maar deze verontreiniging moet het gevolg te zijn van een plotselinge en onzekere gebeurtenis, en niet het rechtstreeks gevolg van een langzaam inwerkend proces. Daarnaast wordt in AVB polissen vermeld dat de polis voldoet aan het vereiste van onzekerheid (7:925 BW) Alleen dan valt het onder een AVB-polis.’ Er zijn wel verzekeringsoplossingen beschikbaar in de markt die dekking bieden voor geleidelijke milieuschade, maar deze worden volgens Prikker in Nederland slechts zelden uitgenomen.

Ongerealiseerd

En de kwestie van compensatie van ongerealiseerde waardeverliezen? Prikker denkt dat een ongerealiseerde waardevermindering van een huis zeer moeilijk is aan te tonen, even aangenomen dat dit gevolgschade is. ‘Mensen willen waarschijnlijk helemaal niet verhuizen en zolang je niet verhuist, zal de financiële schade veelal lastig zijn vast te stellen en zal het waarschijnlijk een kwestie van “handjeklap” worden.

GEEN REACTIES