Opdracht Informateur Edith Schippers geslaagd

IN DE POLITIEK ZIJN DE ZAKEN VAAK NIET ZOALS ZE LIJKEN TE ZIJN

KABINET RUTTE/KLAVER IN DE MAAK
Informateur Edith Schippers is thans doende de tweede en laatste fase af te ronden van de formatie van het Kabinet Rutte/Klaver.

Jesse Klaver Vice Minister-president
Gisteren maakte zij weliswaar bekend dat de forma
tie was mislukt, maar dat is allemaal maar schijn. VVD, D66 en CDA realiseren zich ter dege dat zij rekening moeten houden met de wens van hun kiezers voor een groener beleid en Jesse Klaver heeft daarvoor de handen stevig op elkaar gekregen. Maar het is voor de achterban van Groen Links nog te vroeg voor een plek in de regering. Dus blijft Minister Klaver gewoon in de bankjes zitten van de 2e kamer.

Maar de contouren van het regeringsbeleid voor de komende regeerperiode zijn afgerond en Mark Rutte weet zich thans verzekerd van de steun van Jesse voor zijn nieuwe kabinet.
Dat is ook prettig voor Alexander Pechtold, want die kan thans met een gerust hart regeringsverantwoordelijkheid nemen.

Kool stoven
Het is niet voor het eerst dat onze politici ons een kool stoven.

TERUG IN DE TIJD
Het was in de laatste maanden van 1976 dat ik naar de 2e kamer ging om daar via Jos van Rey vragen te stellen over de integriteit binnen de verzekeringsbranche. Jos was ook actief als intermediair en prominent lid van de NVA.

Er waren veel zaken mis binnen de branche en ik deed een poging om de aandacht van de toenmalige Minister van Financiën Duisenberg daarop te vestigen.
Helaas was Jos van Rey een beetje verlaat en dus zat ik daar te wachten op een bankstel in de koffiekamer van het Parlement.

Naast mij (er waren meer bankstellen) zaten de toenmalige fractieleiders van PPR, KVP, D66, ARP,  PvdA, en nog meer.

Zij maakten deel uit van het Kabinet Den Uyl.

Onderwerp van discussie :
Het kabinet Den Uyl moest rond maart 1977 vallen.
De grote vraag was : waarover ???

Er  werden meerdere scenario’s besproken en uiteindelijk sprak de fractievoorzitter van de PvdA uit dat hij tegen die tijd wel een aanleiding zouden vinden voor het laten vallen van dat kabinet.

KLAPPERENDE OREN
Ik kon mijn oren niet geloven : de PvdA belooft een oorzaak te vinden voor het laten vallen van zijn eigen kabinet ???

JOS VAN REY
Jos van Rey (VVD) kwam mij halen en wij bespraken de door mij opgestelde vragen, die betrekking hadden op het feit dat sommige intermediairs 25 % courtage berekenden aan zowel hun klanten als aan de verzekeraars. Zo wisten zij hun inkomsten te verdubbelen zonder medeweten van verzekeraars.

Grossing-up
Het berekenen dubbele courtage was en is niet toegestaan, maar de toenmalige SER had geen zicht op dergelijke praktijken, aangezien zij er volstrekt op vertrouwde dat niemand de moed zou hebben om de WAB aan zijn laars te lappen.
De verzekeraars hadden dit niet door en dus was er maar één mogelijkheid om deze praktijken een halt toe te roepen en dat was via kamervragen aam de Minister zelf.

HOORT, ZEGT HET VOORT
Na thuiskomst heb ik meteen diverse vrienden gebeld om hen het ongelooflijke te vertellen dat het nieuwe kabinet Den Uyl al in maart 1977 zou vallen.

“Men zocht slechts nog een reden voor die val.”
De PvdA zou het probleem oplossen !

Geen van mijn vrienden wilde geloven dat ik dat al in november 1976 kon weten.

Januari 1977 : PVDA WIL ALLE GROND NATIONALISEREN !
En dan komt de PvdA met een wetsvoorstel : zij eist een nieuwe grondpolitiek.
Het wetsvoorstel richt zich op het nationaliseren van alle grond in Nederland.

Iedereen mag er blijven wonen of werken, maar voortaan moet iedere gebruiker en eigenaar een erfpacht gaan betalen.

GEPLAND SCENARIO
Dit zal leiden tot de val van het desbetreffende kabinet Den Uyl.

Wikipedia :
Het kabinet komt op 22 maart 1977 ten val als gevolg van een intern conflict over de grondpolitiek i.

KAMERVRAGEN VIA JOS VAN REY
Overigens heeft de toenmalige voorzitter van de 2e kamer (Vondeling PvdA) de tekst van mijn vragen zodanig afgezwakt, dat beantwoording door de Minister nauwelijks nog relevant was.
En zo werd mijn insteek om de zaak aan de kaak te stellen, de grond in geboord door de Kamervoorzitter.

GEEN WOORD GELOGEN
En aan wie dit niet wil geloven zeg ik : u kunt dit nog navragen bij Jos van Rey, als de archieven van de 2e kamer de informatie niet meer zou bevatten.

Met andere woorden : die leden van de 2e kamer maken gewoon deel uit van het kabinet en nemen de burgers – zeker weten – al meer dan 40 jaren regelmatig bij de neus.

GEEN REACTIES